Spårvagns- och metropassagerarna samt invånarna i zon A nöjdast med kollektivtrafiken

Av passagerarna är 87 procent mycket eller ganska nöjda med kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. De färdmedel som har de allra nöjdaste passagerarna är spårvagnarna och metron, och när det gäller zonerna får zon A det bästa betyget. Detta framgår av vår kundnöjdhetsundersökning som genomfördes hösten 2019.

Passagerarna gav kollektivtrafiken det allmänna betyget 4,12 på en skala från ett till fem. Andelen nöjda passagerare ökade med en procentenhet från våren 2019.

Nöjdheten med metron har stigit till nästan samma nivå som 2017

Av spårvagns- och metropassagerarna var 89 procent mycket eller ganska nöjda. Det fanns dock inga stora skillnader mellan de olika trafikslagen, eftersom motsvarande siffra för lokaltågen var 85 procent och för bussarna 86 procent.
Nöjdheten med metron har stigit till nästan samma nivå som innan metron utvidgades till Mattby i november 2017. Vid den tiden var andelen passagerare som var nöjda med metron 91 procent. Siffran nådde sin lägsta punkt på våren 2018, då den var nere på 75 procent. Hösten 2019 förbättrades särskilt nöjdheten med hur punktlig metron är och hur smidigt och lätt resandet är.
I spårvagnstrafiken är nöjdheten på en hög nivå trots att förnyandet av Tavastvägen har orsakat betydande undantagsrutter i Helsingfors östra stadskärna. Det verkar som att uppdateringen av linjenätet i augusti 2017 har förbättrat kundupplevelsen i spårvagnarna.

De allra nöjdaste passagerarna finns i zonerna A och B

I kundnöjdhetsundersökningen som genomfördes hösten 2019 mättes för första gången hur nöjda passagerare bosatta i olika zoner var med kollektivtrafiken. Den största andelen nöjda passagerare fanns i zon A, där 91 procent av passagerarna gav betyget 4 eller 5. Andelen var stor också i zon B i Västra Vanda (90%) och i zon B i Helsingfors, Esbo och Grankulla (89%).
Andelen nöjda passagerare var minst i zon D (75%), i zon C i Helsingfors dvs. i området Östersundom (77%) och i zon C i Esbo (80%).
Av passagerarna var 78 procent nöjda med den information som finns att tillgå om zonerna - andelen var störst i bussarna (80%) och i metron (78%).
Tre av fyra passagerare ansåg att biljetturvalet i zonerna ABCD motsvarade deras behov. Nöjdast var buss- och metropassagerarna (78%), medan spårvagnspassagerarna var minst nöjda (62%).
 

Kundnöjdheten mäts under hela året

Nästan under hela året mäter vi hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiken med hjälp av en enkät som utförs på vardagar, från måndag till torsdag kl. 6-18 och på fredagar kl. 6-16. Hösten 2019 deltog drygt 28 000 passagerare på bussar, spårvagnar, metro och lokaltåg i undersökningen. Svaren viktas per linje baserat på antalet påstigningar.