Hållplatsutropen på bussar utvidgas till sex linjer - utropen utökas stegvis

Den här veckan införs utrop på sex busslinjer i bland annat östra Helsingfors, Drumsö och Brändö. Utropen kan höras på linjerna 16, 20 (N), 21 (B), 54, 90 (A, N) och 96 (N).

Hållplatsutropen anger nästa hållplats på finska och svenska. Namnet på nästa hållplats ropas ut kort innan bussen anländer till hållplatsen. Hittills har hållplatsutropen använts i spårvagnstrafiken och på stomlinjernas bussar. Utropssystemet har redan tidigare varit i användning i metro- och lokaltågen. Avsikten är att under våren fortsätta införa utropen i HRT-området trafikföretagsvis. Genom att stegvis ta i bruk utropen är det möjligt att vid behov justera utrustningen baserat på respons från passagerare och chaufförer.
Totalt införs utrop i cirka tusen bussar och varje fordon laddas med ungefär 5 000 ljudfiler.  Vi informerar om införandet av utrop per linje med hjälp av trafikmeddelanden på vår sajt HSL.fi och bland annat på skärmarna på ifrågavarande busslinjers hållplatser. Efter införandet kommer alla linjer inom HRT-trafiken, såväl metro, spårvagn som lokaltåg och bussar att ha ett utropssystem i bruk som en del av HRT:s passagerarinformation.

Målet är en förbättrad tillgänglighet och ett enklare resande

Utropsrösten valdes ut tillsammans med kunder mellan fyra olika alternativ, som testades såväl på en buss som en spårvagn i rörelse i centrala Helsingfors. Den nuvarande utropsrösten fick klart mest stöd bland synskadade, andra passagerare och röstexperter. Målet var att hitta en klar, urskiljbar och behaglig röst. Valet gjordes mellan fyra olika kvinnoröster - i andra städer har en kvinnoröst visat sig passa bättre för utrop i en bullrig stadsmiljö.
Handikapprådet i Helsingfors belönade år 2018 högtalarutropen i stomlinjebussarna och spårvagnarna med ett tillgänglighetspris.  Hållplatsutropen förbättrar tillgängligheten i kollektivtrafiken och sänker tröskeln att åka kollektivt. Under våren 2019 frågade HRT passagerarna vad de tycker om utropen, och då ansåg över 60 procent av de som svarade att utropen underlättade resandet. Faktum är att utrop redan används i all kollektivtrafik i de flesta stora städer i Europa.