Nya testare är välkomna med i försöket med datainsamling via HSL-appen

Försöket med datainsamling via HSL-appen som inleddes i november fortsätter och nya testare kan fortfarande komma med. Om du deltar i försöket, laddar du ner testversionen av HSL-appen till din smarttelefon eller -enhet och godkänner insamling och användning av reseinformation.
Ifall du är intresserad av försöket: läs mer, fyll i formuläret och skicka in det.  Då kommer du att få ytterligare instruktioner via e-post. Vi väljer ut testarna bland dem som anmält sig.

Du kan bli en testare om du är 15 år eller äldre. Dessutom måste du ha en smarttelefon eller någon annan mobil smartenhet med Android- eller iOS-operativsystem som du kan ladda ner testversionen av HSL-appen till.

Reseinformationen samlas in för att förbättra trafiken

Syftet med försöket är att testa den tekniska användbarheten hos HSL-appen som ett hjälpmedel för att samla in reseinformation. Dessutom vill man samla in testarnas erfarenheter av att använda appen när den utrustats med en funktion för insamling av reseinformation.
Om försöket utfaller väl, kan datainsamlingen i framtiden bli en permanent egenskap hos HSL-appen. I så fall används informationen för att utveckla trafiktjänsterna, till exempel som stöd för planering av rutter och tidtabeller.  Såväl under försöket som senare samlas informationen alltid in endast med tillstånd av den som använder smartenheten.
Användningen av digitala datainsamlingsmetoder gör det möjligt att få informationen snabbare och även noggrannare information än tidigare. Metoderna behöver utvecklas, och det är också därför detta försök har initierats.

Materialet hanteras i enlighet med dataskyddsprinciperna

Informationen som samlats in om resandet hanteras i enlighet med våra dataskyddsprinciper. "Av den information om resekedjor som vi får in, lagrar vi endast exakt information om de delar som företas med kollektivtrafiken. Information om allt annat resande lagras mindre noggrant", säger specialforskare Pekka Räty.
”När testaren åker kollektivt, lagrar vi platsen och klockslaget för påstigning och avstigning på det kollektiva färdmedlet. Beroende av hur länge man befinner sig i det kollektiva färdmedlet drar vi slutsatser om linjebeteckning, rutt och framskridande på rutten.”
”När testaren rör sig på något annat sätt än med kollektivtrafiken, avrundar vi start- och sluttiden för resan till närmaste 15 minuter. Tidpunkter för ändrade resesätt som observeras under resans gång avrundas ändå inte."
"Av undersökningsmaterialet är det inte enkelt att dra några slutsatser om en enskild försöksdeltagares identitet, och vi behöver inte heller sådan information." 
”Vid insamling av reseinformation ges varje smarttelefon eller -enhet en slumpmässig unik kod som alltid är giltig under ett trafikeringsdygn med början från kl. 4:30. Efter det byts den slumpmässiga koden ut. Vi kan kombinera resor som registrerats på samma smarttelefon eller -enhet under samma trafikeringsdygn, men vi kan inte kombinera information om resekedjor företagna under olika trafikeringsdygn även om informationen är insamlad på samma smarta enhet. Om en person gör samma resa upprepade gånger dag efter dag blir möjligheten att identifiera personen större.”