Periodbiljetter ändras inte till värde, ersättning betalas retroaktivt för periodbiljetter för personer över 70 år samt för personer som är i karantän

Tills vidare ändrar HRT inte periodbiljetter till värde från och med tisdag 17.3. Detta på grund av att kunden ska besöka HRT:s eller kommunens serviceställe för att kunna få ersättningen. För att undvika spridning av coronaviruset och för att skydda personalens och kundernas hälsa slutar vi ändra periodbiljetter till värde.

HRT ändrar inte periodbiljetter till värde från och med tisdag 17.3. Detta på grund av att kunden ska besöka HRT:s eller kommunens serviceställe för att kunna få ersättningen. För att undvika spridning av coronaviruset och för att skydda personalens och kundernas hälsa slutar vi ändra periodbiljetter till värde.
På detta sätt vill vi minska risken för spridning av viruset samt kundkontakter under epidemin. Att ändra periodbiljetten till värde är en avgiftsbelagd tjänst och kunden har betalat 6 euro på expeditionsavgift.
Övriga villkor för ersättningar har ändrats inte. Du kan få ersättning på servicestället, om det är fråga om återförsäljarens fel eller om din bostads-, arbets- eller studieplats ändras så att den ligger utanför HRT-området. Du kan också få ersättning vid sjuhusvistelse, dödsfall, strejk eller trafikstörning.
Vi ersätter senare den kvarstående perioden för personer över 70 år för de dagar som biljetten har varit giltig fr.o.m. 18.3 och som är köpt före detta datum. Periodbiljetter som är köpta efter detta datum ersätts inte. Vi meddelar senare när du kan ansöka om ersättning retroaktivt.
Att du arbetar på distans på grund av coronaviruset är inte en grund för att få ersättning för en giltig periodbiljett på HRT-kortet eller i HSL-appen. Inte heller hemkarantän efter en resa utomlands utgör en grund för ersättning.
Om du sättas i karantän av kommunens myndigheter, kan ersättningen betalas retroaktivt. Du behöver ett beslut om karantän eller isolering från en ansvarig infektionsläkare som arbetar för kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Det räcker med en kopia av beslutet. Ett meddelande från THL i form av sms räcker inte som ett bevis.
Periodbiljetten på HRT-kortet ändras till värde retroaktivt om du har det ovannämnda beslutet om karantän från läkare. Ändringen görs för de dagar som utgår från beslutet. Du kan få ersättning för en fortlöpande sparbeställning endast för de dagar du har varit i karantän.
Ersättningar som gäller HSL-appen ska ansökas på HRT:s serviceställe. Om karantän eller isolering behöver du ett beslut från en ansvarig infektionsläkare som arbetar för kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Ersättningen betalas till ditt konto. Villkoren för ersättningar anges i användarvillkoren för appen.
HRT-korten och HSL-appen har olika resevillkoren och därför också regler för ersättningarna är olika. I appen kan man inte använda värde för att köpa biljetter.
Du kan också skanna beslutet från den ansvarige infektionsläkaren i kommunen eller sjukvårdsdistriktet och skicka det till HRT på adressen  apj@hsl.fi  tillsammans med HRT:s ansökan om ersättning.