Snart kan man se antalet lediga parkeringsplatser på Nordsjö anslutningsparkering via nätet

Anslutningsparkeringen på Mosaiktorget i Nordsjö får digitala skyltar som visar antalet lediga parkeringsplatser i realtid. Installeringsarbeten genomförs 14.-20.3. Under arbetena är anslutningsparkeringen inte i bruk. HST ansvarar för arbetena.

Många kunder har önskat att man kan se antalet lediga parkeringsplatser innan man kör till parkeringshuset. Nu kommer anslutsningsparkeringen i Nordsjö att ingå i HRT:s informationssystem. Det innebär att man kan se antalet lediga platser bl.a. via Reseplaneraren. Också en digital skylt med antalet lediga platser kommer att installeras vid ingången.
När anslutningsparkeringen i Nordsjö är inte i bruk på grund av installeringsarbeten, är de närmaste anslutningsparkeringarna i Rastböle och Botby.