Vårt serviceställe har flyttat från Stationstunneln till centralstationens västra flygel

Vårt nya serviceställe betjänar i den västra flygeln i Helsingfors centralstation fr.o.m. torsdag 5.3 och servicestället i Stationstunneln stängs.
Det nya servicestället ligger på gatuplan i centralstationens västra flygel i samma korridor som HRT:s kontrollavgiftskontor, VR:s biljettkontor och Helsingfors stads turistbyrå. Besöksadressen är Elielplatsen 3.

”Det gynnar kollektivtrafikens kunder att vi, VR och Helsingfors stads turistinformation i fortsättningen finns nära varandra”, säger avdelningsdirektör Mari Flink.
Från södra änden av Elielplatsen kommer du till servicestället via den gång som leder till perrongerna. Sett från perrongerna ligger gången nära spår 11.
Servicestället är öppet på vardagar kl. 7.30-19 också efter flytten. På lördagar och söndagar är servicestället öppet kl. 9.30-17, dvs. det öppnar en halvtimme tidigare och betjänar två timmar längre på kvällarna jämfört med idag.
På grund av flytten stänger vi det nuvarande servicestället redan kl. 17 på onsdag 4.3. Vi öppnar det nya servicestället som normalt följande morgon kl. 7.30.
Under flyttveckan ordnar vi extra information både vid det gamla och nya servicestället.
Mari Flink påminner om att ärenden gällande biljetter och kollektivtrafik inte längre nödvändigtvis kräver ett besök på ett serviceställe utan du kan också sköta dem online, via mobilen och i biljettautomaten.
”Det här har vi beaktat på det nya servicestället. I framtiden kommer kundrådgivarna att alltmer vägleda våra kunder att använda den betjäningskanal som är snabbast och mest praktisk i varje situation.”
Serviceställena i Böle och Östra centrum fortsätter tillsvidare på sina nuvarande platser och med nuvarande öppettider.