Ersättning för periodbiljetten på HRT-kortet på grund av coronavirusepidemin: gör så här

Du kan få ersättning för periodbiljetten på ditt HRT-kort på grund av coronavirusepidemin.

Du kan få ersättning om:

  • du har köpt periodbiljetten 16.3.2020 eller före detta datum, och
  • din periodbiljett är giltig 16.4.2020 eller efter detta datum.

Ersättningen betalas för 16.4.2020 och för dagar efter detta datum samt för värde laddat på kortet. För att kunna få ersättningen ska du skicka ditt HRT-kort och ansökan om ersättning till HRT senast i slutet av maj.

Gör så här

  1. Skriv ut blanketten (inte längre tillgängligt). Om du inte har en skrivare kan du skriva uppgifterna som behövs i ansökan på ett papper.
  2. Fyll i blanketten eller skriva uppgifterna som behövs i ansökan på pappret.
  3. Skicka ditt HRT-kort och den ifyllda blanketten eller uppgifterna som behövs i ett kuvert till följande adress:

HRT Kundservice/ersättningar
Info: TYLI
Kod: 501 8244
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Det behövs inget frimärke på kuvertet.

Behandlingstiden för ersättningen är ca 2-4 veckor. Du kan skaffa ett nytt HRT-kort utan kostnader på ett serviceställe efter att HRT har behandlat din ansökan om ersättning och den ersättade summan syns på ditt bankkonto.

Om du skickar ansökan men du inte är berättigad till ersättning, informerar vi dig per e-post och returnerar ditt HRT-kort per post.

Ingen uppsägninsavgift i HSL-appen i april

De som har den fortlöpande sparbeställningen i HSL-appen behöver inte betala uppsägningsavgiften i april och uppsägningsavgifterna som kunden redan har betalat efter 16.3 återbetalas till kunden i maj.