Vår största konkurrensutsättning ger Helsingfors Busstrafik Ab ett stort antal linjer att trafikera i östra Helsingfors och Vanda

Vår konkurrensutsättning omfattade totalt 36 busslinjer i Vanda och östra Helsingfors, linjer som Helsingfors Busstrafik Ab kommer att börja trafikera fr.o.m. 16.8.2021.
Den omfattade trafik med 122 bussar,  som kör sammanlagt nästan 12 miljoner kilometer per år. Den nu konkurrensutsatta trafiken utgör cirka tio procent av antalet bussar vi beställer för busstrafiken och 12 procent av busslinjernas kilometrar.  Den totala kostnaden för avtalet är cirka 33 miljoner euro per år. 
 

Antalet elbussar ökar

Vid konkurrensutsättningen krävdes att mer än 40 procent av bussarna skulle vara elbussar. På de konkurrensutsatta linjerna kommer 40 nya normalstora tvåaxlade elbussar och 18 nya ledade elbussar att sättas in i augusti 2021.  De ledade bussarna återvänder till trafiken i Helsingforsregionen efter en paus på mer än tio år.  De elektriska ledbussarna trafikerar den nya stomlinjen 570, Mellungsbacka-Flygplatsen.

Den konkurrensutsatta trafiken körs också med sex nya och 60 begagnade dieselbussar som uppfyller utsläppskraven i EEV- eller Euro VI-normen. Under en sju år lång avtalsperiod kommer Helsingfors Busstrafik Ab att ersätta gamla dieselbussar med 18 elbussar, så sammanlagt kommer trafikföretaget att köpa 76 elbussar för trafiken.

För första gången konkurrensutsatte vi trafiken för en hel bussdepå. Enligt trafikeringsavtalet hyr Helsingfors Busstrafik Ab en bussdepå i Ojanko av ett bolag som Vanda stad äger. Depån byggs invid Ring III i östra Vanda. Arbetet planeras starta i början av maj och det görs preliminära arbeten i området redan april. 

Som resultat av konkurrensutsättningen fick Helsingfors Busstrafik Ab följande linjer att trafikera:     

     

92    Östra centrum - Kvarnbäcken - Understensvägen 

92N Järnvägstorget - Gårdsbacka (Keinutie)  94 Östra centrum- Gårdsbackabågen 

94A Hemgårdsvägen - Gårdsbacka - Stensböle - Hemgårdsvägen 

94N Järnvägstorget – Gårdsbackabågen  95 Östra centrum - Keinutie  95N Järnvägstorget - Västerkulla - Mellungsbacka 

97 Östra centrum - Mellungsbacka 

97N Järnvägstorget - Gårdsbacka (Hemgårdsvägen) 

97V Östra centrum - Mellungsbacka 

98 Östra centrum - Rastböle 

518 Ilmala – Kungsbacka 

570 Mellungsbacka - Dickursby - Flygplatsen 

587 Mellungsbacka - Vierumäki 

588 Västersundom - Sottungsby skola 

588B Västersundom - Sottungsby skola 

619 Dickursby - Simonsbro 

624 Dickursby - Gladas - Lövkulla 

624N Dickursby - Kallbäcken 

631 Dickursby - Brännberga 

711 Hagnäs - Dickursby 

717 Järnvägstorget - Håkansböle - Dickursby 

717N Järnvägstorget - Jakobacka - Nissas 

718 Järnvägstorget - Nissas 

718A Järnvägstorget - Sottungsby 

721 Hagnäs - Björkby station 

721N Järnvägstorget - Björkby station 

724 Dickursby - Lövkulla 

731 Hagnäs – Brännberga 

731N Järnvägstorget – Brännberga 

734 Jokivarsi – Korso 

735 Dickursby - Mikkola 

736 Dickursby - Sottungsby - Nissbacka - Korso 

736B Nissbacka – Korso 

737 Norra Nissbacka – Korso 

737K Norra Nissbacka – Korso 

739 Järnvägstorget – Nissbacka – Korso