Vi frågar våra kunder hur coronavirusepidemin har påverkat resande

Vi bjuder in våra kunder att delta i en enkät beträffande coronaepidemins inverkan på resandet. Vi har skickat inbjudan per e-post till nästan 1,3 miljoner kunder 21.4-23.4. Kolla din e-post!

I enkäten ber vi kunderna att bedöma hur de kommer att resa efter coronavirusepidemin.  Det kan ännu i dagens situation vara svårt att bedöma resandet nästa höst, men det hjälper oss om man bedömer sin situation efter bästa förmåga. Det viktigaste syftet med enkäten är att utreda hur resandet med kollektivtrafiken kommer att ändras i framtiden. Vi frågar också om den upplevda tryggheten i kollektivtrafiken.