Hållplatsutrop nu i alla bussar

Oberoende av med vilken buss du åker som trafikerar för HRT:s räkning — förutom närbusstrafiken som körs med minibussar — kommer du nu med jämna mellanrum att höra bussen prata och en klar kvinnoröst berätta vilken hållplats som är nästa.  De första utropen började höras i spårvagnarna sommaren 2018 och i de första stomlinjebussarna samma höst.

Synskadade har redan länge önskat att få höra utrop i bussar och spårvagnar.  År 2009 lät Synskadades förbund göra en enkät där man frågade tusen personer, och nästan alla som svarade önskade sig utrop. ”Resultaten var ett av incitamenten till att utropen fanns med på projektlistan ända från början, när HRT för ungefär åtta år sedan började bygga ett nytt biljett- och informationssystem”, berättar informationsplanerare Joona Packalén.  

”Då vi började ta i bruk högtalarutrustningen stod vi inför tekniska utmaningar, med början från att det finns över tjugo olika bussmodeller och beroende på tillverkningsår finns det också skillnader inom modellerna. När utropen hade införts i spårvagnarna och de första stomlinjebussarna, hade vi inte bråttom att fortsätta, utan samlade i stället in erfarenheter om de praktiska utmaningarna i samband med utropen.”

Tack vare utropen kan synskadade nu resa mera avslappnat än förr

Synskadade Merja Hanski, som också är medlem i föreningen Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:s kommitté som bevakar synskadades rättigheter, berättar att hon jublade av glädje när hon första gången hörde ett utrop i en buss på linje 57.  

”Jag har åkt buss och spårvagn i över 40 år.  Innan utropen infördes kan alla föreställa sig hur skärpt jag måste vara då jag reste så att jag visste på vilken hållplats jag skulle stiga av.  Nu kan jag åka mycket mera avslappnat.  Utropen betjänar också många andra passagerare i kollektivtrafiken än synskadade, till exempel äldre människor, barn och turister.”

Det är skådespelerskan Alma Pöysti som läser upp utropen i bussar och spårvagnar. Rösten valdes ut år 2015 bland fyra olika alternativ som vi tillsammans med kunderna testade i färdmedel som var i rörelse. Sist och slutligen valdes den röst ut som våra kunder önskade höra.  Pöystis röst passar Hanski utmärkt. ”Rösten är tillräckligt klar och hög för att sticka ut i en bullrig stadsmiljö”, säger hon.

Utvecklingsarbetet fortsätter  

Även om nästan all trafik som vi beställer nu har utrop, slutar vi absolut inte arbeta med dem. ”I framtiden kanske utropen också berättar om bytesförbindelser eller om följande hållplats är en ändhållplats”, berättar Joona Packalén.  

Merja Hanski uppmanar HRT att jobba vidare med de idéer som finns. ”Det är besvärligt för en synskadad person om hen borde stiga av, men hållplatsen är ur bruk och bussen eller spårvagnen bara fortsätter framåt.  Till exempel i en sådan situation skulle ett utrop vara mycket välkommet.”