Ändringar i HRT:s trafik på måndag 15.6

HRT övergår till vanliga sommartidtabeller på måndag 15.6. och det sker en del ändringar i kollektivtrafiken. De största ändringar sker i närtågens tidtabeller som påverkas av banarbeten under sommaren. På grund av coronavirusläget har det varit glesare turer redan under våren i en stor del av trafiken, och därför är ändringar till t.ex. busstrafiken små.

Glesare turtäthet för K-tåget och avvikelser för R- och Z-tågen 15.6-9.8

Det görs broarbeten i Bocksbacka under sommaren. R- och Z-tågen kör med glesare turtäthet utanför rusningstider. Ca två R-tåg i timmen kommer att gå under rusningstiden men utanför rusningstiden och under veckosluten blir turtätheten en timme. Det blir också ändringar i tidtabellerna för Z-tåget på grund av arbetena. D-tåget är inte i trafik under sommaren.

Läs mer här

Sommartidtabell tas i bruk i metrotrafiken

På rusningstid kör metrotåg sträckan mellan Östra centrum och Hagalund med 3,75 minuters mellanrum. Mellan Hagalund och Mattby samt på metrons östra grenar går tågen under rusningstid med 7,5 minuters mellanrum.

Bussarna fortsätter med nuvarande tidtabeller

Busstrafiken på HRT-området har sedan 20.4 haft så kallade reducerade sommartidtabeller. Detta fortsätter även efter 15.6. På lördagar körs enligt söndagens tidtabeller och i den reducerade trafiken körs inte förlängd nattrafik på nätterna efter fredagar och lördagar.

På 15.6 blir det ändringar till Tusbylinjernas 642, 665, 665A och 66K tidtabeller. Små ändringar sker också på linjerna 641 och 542.

Läs mer här

En tätare sommartidtabell för Sveaborgsfärjan redan fr.o.m. 13.6

En tätare sommartidtabell tas i bruk på Sveaborgsfärjan fr.o.m. lördag 13.6. Trafiken blir tätare i synnerhet under veckosluten.

Förändringen svarar till ökad efterfrågan på sommaren.  Vardagstrafiken blev tätare redan 8.6. På grund av situationen med coronaviruset är begränsningen gällande antalet resenärer fortfarande i kraft. Vi vill säkerställa att det går att hålla avstånd ombord.

Läs mer här

Spårvagnarnas tidtabeller ändras

Alla spårvägslinjer får nya tidtabeller på måndag 15.6. Turintervaller förblir huvudsakligen såsom tidigare. Linje 5 fortsätter sitt uppehåll tillsvidare.

Läs mer här

Spårvagnarna 2, 7 och 9 kör på avvikande rutter fr.o.m. 15.6

Spårvagn 2 flyttas till en undantagsrutt från och med måndagen den 15 juni och linjen trafikerar inte sträckan mellan Operan och Böle station fram till den 12 juli. Den del som saknas ersätts av buss 2X Glaspalatset–Böle.

Därtill inleds ett gatuarbete i Östra Böle den 29 juni. Gatuarbetet flyttar även linjerna 7 och 9 till en undantagsrutt fram till den 12 juli och ändrar rutten för den ersättande linjen 2X i Östra Böle.

Ändhållplatsen för linje 7 flyttas från Bölebron till Bangårdsvägen 15.6.

Läs mer här

Arbeten som påverkar kollektivtrafiken under sommaren

Också andra ban- och gatuarbeten påverkar kollektivtrafiken under sommaren. Till exempel på kustbanan införs reparationsarbete på midsommar och det orsakar undantag i tågtrafiken.

Läs mer här