HRT börjar ersätta periodbiljetter för personer över 70 år

HRT ersätter periodbiljetterna för personer över 70 år för de dagar biljetten varit giltig under perioden 18.3.2020-31.5.2020. Kunden kan ansöka om ersättning för periodbiljett som kunden inte har använt på grund av coronakarantän. Ansökan ska göras senast den 15 juli. Ersättningsansökan kan skickas per post utan kostnader.

Kunden kan få ersättning om periodbiljetten är köpt 18.3 eller tidigare. Ersättning för periodbiljetten betalas högst fram till 31.5. Det kan finnas en giltig periodbiljett på HRT-kortet men period som är giltig 1.6.2020 och framåt ersätts inte. 

Om periodbiljetten är giltig även efter 1.6.2020, men kunden inte längre vill använda kortet, kan kunden bifoga HRT-kortet till ersättningsansökan. Då kan kunden få ersättning för perioden även efter 31.5 dvs. t.ex. för tiden 1.3.2020-30.6.2020.

Kunden behöver inte besöka servicestället utan ersättningsansökan kan göras per post utan kostnader. På blanketten finns adressuppgifter för insändandet av ansökan.   
Ladda ner blanketten: 

bkankett_sve.doc

blankett_sve.pdf

Ersättningen betalas på bankkonto inom 2-4 veckor från det att ansökan har kommit till HRT. Med denna blankett kan man inte ansöka om ersättning för andra periodbiljetter än för dem för personer över 70 år.