HRT förnyar biljettsortimentet - kontobaserat biljettsystem ger flexibilitet

HRT fortsätter sin målmedvetna resa med att skapa enkla resor och fungerande stadsregion. För kollektivtrafikens biljettsystem innebär detta att biljettsortimentet ändras så att det bättre motsvarar kundernas behov. HRT startar nu ett visionsarbete vars syfte är att definiera HRT:s framtida tariffmodell.

I dag har var och en av HRT:s biljettförsäljningskanaler (t.ex. HRT-kortet, HSL-appen och det öppna försäljningsgränssnittet) ett eget bakgrundssystem. HRT vill i framtiden övergå till ett nytt kontobaserat bakgrundssystem som sedan alla HRT:s försäljningskanaler använder.

Ett för alla biljetter gemensamt bakgrundssystem gör att det är enklare att förnya biljettprodukterna. Tack vare det kontobaserade systemet skulle man kunna genomföra t.ex. ett pristak på resor under en dag eller en vecka, eller att ta kontaktlös betalning i bruk.

Nya biljettprodukter och övriga egenskaper i det kommande biljettsystemet behandlas i visionsarbetet. Visionsarbetet görs i tätt samarbete med kunderna. Syftet är att utveckla ett biljettsortiment som skulle tillgodose kundernas behov så bra som möjligt. I visionsarbetet undersöks också hur det nya biljettsystemet och de nuvarande biljettförsäljningsenheterna fungerar ihop.

Målet är att huvudprinciperna för den nya tariffmodellen och biljettsortimentet blir klara hösten 2021.

Avsikten är att det kontobaserade systemet skaffas i samarbete med TVV LMJ Oy. På detta sätt kan vi utveckla biljettsystemet på riksnivå. Då skulle det också vara möjligt att kombinera olika biljetter till en riksomfattande reskedja.

 

Som första steg i arbetet är enhetliga biljetter på kortet och i appen

Det första steget mot det nya biljettsystemet är att göra biljettprodukterna på HRT-kortet och i HSL-appen enhetliga. I och med förändringen kan du köpa enkelbiljetter, dygnsbiljetter för 1-13 dagar samt periodbiljetter för 14, 30 eller 360 dagar. Du kan köpa flera periodbiljetter på en gång eller välja en fortlöpande sparbeställning.

I den nuvarande situationen har HRT-kortet och HSL-appen olika biljettsortiment. Det gör att biljettsortimentet upplevs krångligare och att det är svårare att ta det nya kontobaserade systemet i bruk. Att biljetterna blir enhetliga möjliggör att kunden kan köpa en fortlöpande sparbeställning även med HRT-kortet och en periodbiljett på 14 dagar via appen. Senare blir det möjligt att köpa dygnsbiljetter på ett engångaskort, via appen samt på HRT-kortet.

Biljettprodukterna på HRT-kortet och i HSL-appen blir enhetliga när det är tekniskt möjligt. Också HRT:s nya kontobaserade biljettsystem kommer att basera sig på dessa enhetliga biljetter. Beslutet om biljettpriser fattas som vanligt på hösten 2020.

FAKTA: HRT:s biljettförnyelse

  • HRT startar ett visionsarbete vars syfte är att planera HRT:s nya biljettsortiment. Målet är att de huvudprinciperna för den nya tariffmodellen och biljettsortimentet blir klara hösten 2021.
  • I visionsarbetet definieras tillsammans med kunderna vilka behov kunderna har och på basis av svaren planeras HRT:s nya biljettsortiment.
  • Det nya biljettsortimentet genomförs i det kontobaserade biljettsystemet. Då behandlas alla kunders biljettprodukter i ett gemensamt bakgrundssystem.
  • I första skedet av förnyelsen blir biljettprodukterna på HRT-kortet och i HSL-appen enhetliga under 2020.