Nu kan du ladda HRT-kortet på webben - betaversion lanseras 8.6

Från och med måndagen 8.6 blir det möjligt att ladda HRT-kortet på webben. Via tjänsten kan du ladda kortet med periodbiljetter och värde, dvs. pengar. Biljetter som köpts på nätet överförs till HRT-kortet, när du visar upp det för en kortläsare. Dessutom påminner HRT:s korttjänst (hsl.fi/kortti) dig via e-post när din periodbiljett behöver förnyas eller värdet håller på att ta slut. Tjänsten sparar också en lista på korthändelser. Om ditt kort kommer bort, kan du spärra det via tjänsten.

En betaversion dvs. en testversion av HRT:s korttjänst  lanseras 8.6.  Med hjälp av en mindre grupp användare har vi ända sedan mars testat webbladdning av HRT-kort.  Intresset för att delta var stort, men på grund av den exceptionella våren hade testanvändarna mindre behov än vanligt av att köpa biljetter, vilket är anledningen till att vi nu i stället öppnar tjänsten som en betaversion för alla användare och fortsätter att samla in feedback och utveckla tjänsten tillsammans med kunderna. 

Vid testanvändningen har ett obefogat felmeddelande kommit fram. Det visar sig på kortläsaren vid ungefär en procent av biljettinköpen. Det kan hända att kortläsaren ger det obefogade felmeddelandet när du visar upp kortet för att överföra periodbiljetten eller värdet som du köpt i HRT:s korttjänst till kortet.  Trots felmeddelandet överförs periodbiljetten och värdet till kortet och du kan använda dem normalt för att betala för din resa. 

Tjänsten fungerar alltså felfritt i så gott som alla fall.  Vi ville att den mycket efterlängtade webbladdningen skulle tas i bruk i en mer omfattande utsträckning, eftersom det i synnerhet nu under coronapandemin finns behov av en ny digital försäljningskanal där man kan ladda HRT-kortet via den egna telefonen eller datorn.

Från och med måndag 8.6 kan man alltså ladda sitt HRT-kort på nätet.   Redan nu kan du via tjänsten kontrollera saldot på ditt HRT-kort och giltighetstiden för din periodbiljett samt beställa påminnelser om när det är dags att ladda period eller värde till din e-post.

Tips vid användning av HRT:s korttjänst

Biljettsortiment

Via HRT:s korttjänst kan du köpa periodbiljetter och värde till HRT-kortet, oavsett vilken kundgrupp du tillhör.  Biljetter för vuxna, barn och rabattgrupper finns tillgängliga via tjänsten.
• En periodbiljett kan köpas för 30, 60, 90 eller 360 dygn. Biljetten börjar gälla omedelbart eller efter högst 60 dygn.
• Värde kan köpas för 5–400 euro, precis som i andra försäljningskanaler.

Kortläsaren överför biljetten till kortet

Periodbiljetten och värdet du köpt på nätet måste du överföra till ditt HRT-kort med hjälp av en kortläsare, innan du kan använda dem för att betala en resa. Visa upp kortet för kortläsaren i bussen, närtåget, spårvagnen eller på metrons perrongområde.  Du kan också göra överföringen i en biljettautomat.

Håll kortet tillräckligt länge mot kortläsaren.  Kortläsaren meddelar när överföringen är klar.  Överföringen av uppgifterna i bakgrundssystemen tar en stund, men högst 60 minuter efter att du köpt periodbiljetten och värdet på nätet har de säkert överförts till kortläsaren.

I HRT:s korttjänst kan du betala med
• betalkort (VISA, VISA Electron, Mastercard, American Express).  Du kan använda bank- (debit) eller kreditkortsbetalning (credit).
• Mobilepay och
• nätbanken.

Tillsvidare är det bara anställningsförmånen Edenred som fungerar i tjänsten.

Logga in på tjänsten med ditt HRT-konto

HRT:s korttjänst används med ditt HRT-konto och för att använda tjänsten krävs registrering.

När du har registrerat dig i tjänsten kan du kontrollera saldot på ditt HRT-kort och giltighetstiden för din periodbiljett samt beställa påminnelser om laddning av period eller värde till din e-post.  I HRT:s korttjänst kan du också anmäla om ditt HRT-kort kommer bort.  Du kan också lägga till familjemedlemmars kort till tjänsten och behändigt kontrollera t.ex. saldo och slutdatum för perioder på barnens kort samt ladda barnens kort.

HRT-kontot som behövs för att använda tjänsten kan du skapa på tjänstens första sida.  Om du redan har ett HRT-konto, kan du använda samma uppgifter för att logga in till tjänsten.