Det sker ändringar i serviceställena vid månadsskiftet

Det sker ändringar i serviceställena vid månadsskiftet: Servicestället i Böle stängs, servicestället på Järnvägstorget öppnar och servicestället i Östra centrum får nya öppettider.
Servicestället i Böle stängs på torsdag 6.8 dvs. servicestället håller öppet för sista dagen på onsdag 5.8. Det närmaste servicestället är på Helsingfors centralstation. Detta serviceställe betjänar kunderna fr.o.m. måndag 3.8.

Servicestället på Helsingfors centralstation har långa öppettider. Servicestället är öppet från och med måndagen den 3 augusti från måndag till fredag kl. 7.30-19 och på lördagar och söndagar kl. 9.30-17.

Det nya servicestället ligger på gatuplan i centralstationens västra flygel i samma korridor som HRT:s kontrollavgiftskontor, VR:s biljettkontor och Helsingfors stads turistbyrå.  Besöksadressen är Elielplatsen 3.

På servicestället vid Helsingfors centralstation kan du sköta ärenden som gäller betalningsförbindelser från Fpa och Helsingfors socialsektor, Helsingfors stads personalbiljett samt andra faktureringstillstånd. Alla andra HRT-kortärenden kan du sköta vid serviceställena på Helsingfors centralstation och i Östra centrum samt på kommunernas servicepunkter.

Servicestället i Böle betjänar kunderna som vanligt 27.7-5.8 på vardagar kl. 8.30-16.

Servicestället i Östra centrum kommer att hålla öppet som vanligt fr.o.m. torsdag 30.7. Servicestället betjänar i framtiden från måndag till fredag klo 10-17.15.

Många biljettärenden kan du sköta även via HSL-appen och i biljettautomaterna. Du kan ladda värde och period på HRT-kortet via HRT:s korttjänst  där du kan beställa ditt första personliga HRT-kort.

Var servicestället vid Järnvägstorget ligger: