Metrotrafiken återgår till/från Nordsjö. Störningar i trafiken vid hela metrobanan fram till kvällen p.g.a. åskväderskador

Uppdatering 8.7 kl. 16.05:

Metrotrafiken återgår till/från Nordsjö. Störningar i trafiken vid hela metrobanan fram till kvällen p.g.a. åskväderskada vid Nordsjö sträckan.