Vi betalar extra ersättning till bussföretagen för effektiverad städning under coronatiden

Bussföretagen har städat sina bussar ännu flitigare än vanligt sedan coronapandemin bröt ut, och vi betalar extra ersättning för det.  

För bussföretagen har den effektiverade städningen medfört extra arbete och bland annat behov av tvättmedel som är dyrare än normalt. Företagen har inte kunnat beakta dessa kostnader i de priser som de har erbjudit vid konkurrensutsättningen, så det är motiverat att ersätta dessa tilläggsinsatser.

Samtidigt vill vi se till att coronapandemin inte gör ett för djupt hål i företagens kassa.    

Vi betalar extra ersättning för tiden 16.3-30.9.2020. Ersättningsbeloppet grundar sig på antalet bussar som företagen använder på vardagar samt på de uppgifter vi fått av företagen om kostnaderna för den effektiverade städningen.  

Det uppskattade ersättningsbeloppet från mars till september är sammanlagt knappt 700 000 euro.