HRT öppnade ett interaktivt forum för linjenätsplanen Dickursby–Håkansböle

HRT har inlett arbetet på en plan över busslinjenätet i området
Dickursby–Håkansböle. Planen är en fortsättning på de nyligen
färdigställda linjenätsplanerna för Aviapolis samt
Korso–Björkby-området.

Invånarna och andra intresserade har möjlighet att ge respons på
det nuvarande linjenätet, hållplatserna och problemställena och
föra fram idéer och förslag till förbättringar med avsikten att
linjenätet bättre skulle betjäna resandet för dem som bor i
området.

HRT har grundat ett interaktivt forum, Ideapaja, inför
planeringsarbetet. Du kan ge respons och diskutera
kollektivtrafiken i området på adressen
http://ideapaja.hsl.fi. På
webbplatsen finns även bakgrundsuppgifter om planen. Det går bra
att skriva inlägg på svenska, även om webbplatsen är på finska.
Utom genom responsen på webben kartläggs åsikterna om planen i
verkstäder och under invånaraftnar.

Dickursby–Håkansböle-planen i korthet

Avsikten med planen är att göra det nuvarande busslinjenätet i
området tydligare som en förberedelse för ökningen av antalet
bostäder och arbetsplatser samt inför ibruktagandet av Ringbanan.
Ett syfte är också att så effektivt som möjligt utnyttja Dickursby
station, där trafiken redan är mycket tät.

Under projektets gång utarbetas en linjenätsplan för läget efter
att Ringbanan har öppnats för trafik. Ringbanan kommer att förena
stambanan, flygplatsen och Vandaforsbanan.  Planen tar också upp de
tvärgående busslinjerna mellan Östra - och Västra Vanda som kör
genom Dickursby–Håkansböle-området. Avsikten är att det nya
linjenätet tas i bruk samtidigt som tågtrafiken på Ringbanan
inleds, enligt uppskattning i början av år 2015.

Mera information: Projektchef Harri Vuorinen, tfn 040 595
0202