Nu finns också Sibbobussarnas rutter i Reseplaneraren

Rutterna och tidtabellerna för bussarna i Sibbo finns nu i
Reseplaneraren och i andra HRT:s elektroniska tidtabellstjänster.
Från Ruttplaneraren kan man söka kollektivtrafikförbindelser mellan
önskade platser vid önskade tider. Tjänsten fungerar enligt
principen från dörr till dörr, vilket innebär att även
promenadsträckor och omstigningar finns med i ruttförslagen.

Utöver Reseplaneraren kan man också söka tidtabeller för bussar
i Sibbo i HRT:s tjänst för tidtabellsökning med bussens linjenummer
eller hållplatsens namn. I Linjeguidens karttjänst kan man titta på
rutten för en enskild linje och hållplatsernas läge på kartan.
Linjeguiden hittar du via startsidan på webbplatsen hsl.fi, via
Reseplaneraren och Tidtabellsökning. En lista över tidtabellerna
för bussarna i Sibbo finns
på hsl.fi.

Sibbo gick med i samkommunen HRT i början av 2012. HRT:s tredje
zon utvidgades till Sibbo och period- och värdebiljetterna för
HRT:s resekort infördes i busstrafiken i Sibbo. Intresset för HRT:s
resekort har varit stort bland Sibboborna efter årsskiftet: i
dagens läge använder hela 2 600 sibbobor ett personligt resekort.
Att skaffa ett resekort är fördelaktigt särskilt för studerande och
sibbobor som använder en anslutningslinje till kollektivtrafiken i
HRT-området.