Utkast till trafikeringsplan 2014-2015: Bekanta dig och kommentera

Bekanta dig med trafikeringsändringar fr.o.m. sommaren 2014 och berätta din åsikt. HRT svarar i fortsättningen för planering av kollektivtrafiken också i Kyrkslätt och Sibbo. Kommentarer om utkastet till planen tas emot fram till 15.1.2014.

HRT utarbetar årligen trafikeringsplan för regionlinjer, interna linjer i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Kervo samt för tåg-, spårvagns-, metro- och färjetrafiken. I planen förbereds följande trafikeringsårets trafikeringsändringar i kollektivtrafiken och deras påverkningar till utbetalningar och trafikeringskostnader. I planen presenteras ändringar för trafikeringsåret 16.6.2014–14.6.2015. I buss-, spårvagns- och tågtrafiken träder ändringar i kraft i början av sommartrafik 16.6.2014 eller i början av hösttrafik 11.8.2014. Ändringar i Sveaborgsfärjan träder i kraft fr.o.m. 15.9.2014.

Fr.o.m. hösttrafik 2014 svarar HRT för planering av kollektivtrafiken också i Kyrkslätt och Sibbo. Linjenätsändringar i Kyrkslätt och Sibbo har presenterats i planeringsrapporter. De slutgiltiga linjenumren kan avvika från de som har presenterats i rapporter.

Trafikeringsplan 2014-2015 har utarbetats av kollektivtrafikplanerare i HRT:s linjenäts- och tidtabellsplaneringsgrupp i samarbete med kommunernas kollektivtrafikexperter, busstransportörer, HST:s spårvagnsenhet, HST:s metrotrafikenhet och Sveaborgs Trafik Ab:s kontaktpersoner samt med skolväsendet i Esbo, bildningsväsendet i Vanda och skolväsendet i Kervo. Man har bett kommentarer om planen från transportörerna. Egentlig tidtabellsplanering för sommaren 2014 och vintertiden 2014-2015 görs på basis av trafikeringsplanen. Kommentarer om utkastet till planen tas emot fram till 15.1.2014. HRT:s styrelse behandlar utkastet till planen i sitt möte 21.1.2014.

Utkast till trafikeringsplan 2014-2015

Linjenätsplan för Sibbo (på finska)

Linjenätsplan för Kyrkslätt (på finska)