HRT avgjorde anbudsförfarandet för Sibbo och Kyrkslätt

HRT:s styrelse fattade beslutet om anbudsförfarandet för busstrafiken i Sibbo och Kyrkslätt. Busstrafiken i båda kommunerna sköts av Pohjolan Liikenne fr.o.m. augusti med undantag av två busslinjer i Kyrkslätt som ska skötas av Nurmijärven linja Ab.

Även Keravan bussiliikenne deltog i anbudsförfarande som ordnades i januari. Beslutet om det kommer att fattas den 4 mars, eftersom det lämnades 6 anbud om objektet och behandlingen av alla anbud tar tid.  För trafiken i Kyrkslätt och Sibbo fick man ett anbud för varje objekt på grund av vilket kunde man fatta beslutet tidigare.

Busstrafiken i Sibbo och Kyrkslätt kommer att ordnas fr.o.m. augusti med en ny avtalsmodell, där trafikföretaget planerar tidtabeller enligt rutter och servicenivå-anvisningar definierade av HRT.  Den nya avtalsmodellen uppmuntrar trafikföretaget att sköta trafiken så ordentligt och effektivt som möjligt, eftersom trafikeringsersättningen betald av HRT höjs efter det första året om passagerarantalet ökar. HRT skaffar trafiken tillsammans med Nylands ELY-central, eftersom ELY-centralen svarar för rutter som fortsätter utanför HRT-området.

I Sibbo och Kyrkslätt trafikeras fr.o.m. augusti 15 busslinjer i båda kommunerna. Fjorton av dem var med i anbudsförfarandet för Kyrkslätt.  HRT har i sin ruttplanering förenklat linjenät i båda kommunerna och minskat ruttvarianter så att linjenätet skulle vara enkelt att uppfatta samt tydligt. I Sibbo behövs 22 bussar för trafikeringen på vardagarna och sammanlagt körs 2,1 miljoner linjekilometer årligen.  För att sköta vardagstrafiken i Kyrkslätt behövs 31 bussar och sammanlagt körs 2,8 miljoner linjekilometer årligen.

I början av 2015 förnyas bussmateriel på de konkurrensutsatta linjerna. I fortsättningen körs största delen av trafiken med låggolvsbussar.  I Sibbo kommer det att finnas 17 låggolvsbussar med full storlek i trafiken och i Kyrkslätt 24.  Av Sibbos bussar är 9 st. boggibussar som är större än de nuvarande bussarna då det finns mer utrymme i bussar. Dessutom får Sibbo och Kyrkslätt en ny minibuss var.

De nya bussarna fyller krav enligt E6-utsläppsnormen varför deras lokala utsläpp är klart mindre jämfört med de nuvarande bussarna. Dessutom är bussarna utrustade med ventilation, alkolås, säkerhetskamera för dörrar samt system för uppföljning av körsätt. Förarnas säkerhet förbättras med säkerhetshytt och kameraövervakning.
 

Lista över linjer och trafikföretag i Sibbo och Kyrkslätt i augusti 2014