Så här köper du HRT:s biljett på Flygplatsens järnvägstation

Köp av biljetter på Flygplatsens järnvägstation har väckt flera frågor. Stationen är inte ännu helt färdig och ingången till terminaler öppnas i oktober–november. Det finns också undantagsarrangemang vad gäller biljettförsäljning.

På Flygplatsens järnvägstations finns tillsvidare inte HRT:s biljettautomat. I stället finns där två VR:s biljettautomater som säljer enkelbiljetter till HRT-områdets trafik. De närmaste HRT:s biljettautomater finns på busshållplatser framför T1- och T2-terminaler. Från samma hållplatser avgår också bussarna till den tillfälliga ingången på Flygplatsens järnvägsstation. De som anländer från flyg kan köpa sina biljetter i automater som ligger i terminalernas resgodshallar. Fr.o.m. måndagen 3.8 finns även HRT:s biljettförsäljare vid järnvägsstationens ingång.

Köp av enkelbiljett i förväg

På Flygplatsens järnvägstation kan man köpa HRT:s enkelbiljett i VR:s biljettautomater som ligger i plattformsområdets ände. Automaterna ligger i andra änden av plattformen sett från Datavägens ingång. Där kommer att finnas ingången till terminalerna senare på hösten.

Om du reser t.ex. till Helsingfors, köp en regionbiljett (5 euro) i automaten. Biljetten gäller i alla HRT:s trafikmedel i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla 90 minuter från köptillfället.

Om du reser från Flygplatsen till Vanda, köp Vandas interna biljett (3 euro) i automaten. Biljetten gäller i alla HRT:s trafikmedel i Vanda en timme från köptillfället.

I automaten kan man betala endast med betalkort med chips. I automater kan man köpa utöver HRT-områdets biljetter även biljetter till annanstans i Finland.

Enkelbiljetten kan köpas i förväg även i HRT:s biljettautomater som finns på busshållplatser framför T1- och T2-terminaler. Från samma hållplatser avgår också bussarna till den tillfälliga ingången på Flygplatsens järnvägsstation. I automater kan man betala med betalkort med chips eller med kontanter.

Dessutom finns HRT:s biljettautomater i resgodshallar i terminaler T1, T2A och T2B. I dessa automater kan man betala med betalkort med chips eller med kontanter.

Fr.o.m. måndagen 3.8 finns det även HRT:s biljettförsäljare vid ingången på Flygplatsens järnvägstation. Biljettförsäljarna säljer HRT-områdets enkelbiljetter från måndag till fredag kl. 9–21. Biljettförsäljarna tar emot betalkort och kontanter.

Köp av enkelbiljett på tåg

HRT:s enkelbiljett kan också köpas i tågets biljettförsäljningsvagn av konduktören. På tågen med en vagnenhet finns biljettförsäljningsvagnen i mitten av tåget. På tågen med två vagnenheter finns biljettförsäljningsvagnen i mitten av den bakersta vagnenheten.
 

Lipunmyyntialueet lähijunissa

Konduktörerna säljer samma enkelbiljetter för HRT-området och fjärrtågsbiljetter som automaterna på stationer.

På tåget kan man betala med de vanligaste betalkorten (inte med Visa Electron) och med kontanter.

Att resa med HRT:s resekort

På tåget kan man resa med värde- och periodbiljetter på HRT:s resekort såsom i annan HRT-områdets kollektivtrafik. Man kan ladda resekortet i Flygplatsens R-kiosk eller Alepa-butiken, i HRT-biljettautomater som finns i resgodshallar eller i HRT-biljettautomater som finns på busshållplatser framför T1- och T2-terminaler.

Köp av dygnsbiljett

Före tågresan är det också möjligt att köpa HRT:s dygnsbiljett i Flygplatsens R-kiosk. Dygnsbiljetten kan köpas för 1–7 dygn. Dygnsbiljetten för regiontrafiken kostar 12 euro/dygn och den möjliggör obegränsat antal resor i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla. Dygnsbiljetten för Vandas interna trafik kostar 8 euro/dygn och den möjliggör obegränsat antal resor inom Vanda.