HRT samlar på närtåg och på stamlinje 560 in information om biljetter

HRT startar sin varje höst återkommande undersökning av biljettslag den 12 september. Med hjälp av undersökningen samlar HRT in information om vilka biljetter resenärerna använder. Undersökningen görs i höst på stamlinje 560 och i närtågtrafiken från Helsingfors till Lahtis, Riihimäki och Sjundeå. Undersökningen fortsätter till mitten av oktober.

Undersökningen går ut på att ta reda på vilka biljetter passagerarna använder, i vilka kommuner de bor och hur lång en genomsnittlig resa är. Resenärerna blir dessutom tillfrågade om vilken anslutningstrafik de utnyttjar, det vill säga hur de tar sig till hållplatsen eller stationen för kollektivtrafiken.

Den information som fås från undersökningen om biljettslag utnyttjas vid planering och utveckling av HRT:s trafik.

Undersökningen görs av biljettkontrollörer vid HRT vid sidan av deras kontrollarbete. HRT hoppas att undersökningen inte leder till extra besvär för passagerarna. Arbetet med undersökningen underlättas om passagerarna håller biljetterna lättillgängliga: undersökningen löper då snabbare.