HRT:s styrelsebeslut 24.1.2017

Föredragningslistan kan läsas här: 
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017468

Trafikeringsplan 2017-2018
Styrelsen godkände trafikeringsplanen för 2017. De största ändringarna i år är de nya rutterna för vissa Helsingfors spårvagnslinjer och för busslinjerna i nordöstra Helsingfors. I samband med trafikstart på västmetron kommer det att ske också ändringar i metrotrafiken samt i busstrafiken i södra Esbo och på Drumsö.

Länk till förslaget (på finska): 
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017468-2

MBT 2019 och val av HLJ –konsulter

Styrelsen godkände valet av konsulter vad gäller ramavtalet om planen Helsingforsregionens MBT 2019 och trafiksystemplan (HLJ) som ingår i planen för år 2017-2019. Om valet av konsulter för MBT 2019 ordnades ett öppet anbudsförfarande i sju olika ämnesområden och det kom in tio anbud. Upphandlingens totala värde är ca 2,0 - 2,5 miljoner euro under avtalsperioden.  

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017468-3

Undersökningar om godstrafiken 
Styrelsen antecknade till kännedom undersökningarna om godstrafiken i Helsingforsregionen 2012-2013. Om ärendet informeras separat (på finska).
Länk till förslaget:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017468-4

Undersökning om passageratrafik på hamnar

Styrelsen antecknade till kännedom resultaten i passagerartrafikundersökningen på hamnar 2015. Om ärendet informeras separat (på finska).

Länk till förslaget: 
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017468-5

Undersökning om fordonstrafikens smidighet i Helsingforsregionen

Styrelsen antecknade till kännedom resultaten i undersökningen Fordonstrafikens smidighet i Helsingforsregionen hösten 2015. Om ärendet informeras separat (på finska).

Länk till förslaget (på finska)

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017468-6

Undersökning om bilägandet i Helsingforsregionen 

Styrelsen antecknade till kännedom resultaten i undersökningen Bilägandet i Helsingforsregionen – en överblick till gångna utvecklingen och funderingar om framtiden. Om ärendet informeras separat (på finska).

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017468-7

Lägesrapport om biljett- och informationssystem och avtal om kontrollverksamhet i tåg

Styrelsen antecknade till kännedom lägesrapporten om projektet LIJ samt avtalet om biljettkontrollverksamhet mellan samkommunen Helsingforsregionens trafik och VR-koncernen fr.o.m. 1.1.2017. Biljettkontrollverksamheten fortsätter i tågen i när- och fjärrtrafiken på samma nivå som 2016.

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017468-9