HRT:s trafik övergår till vintertidtabeller 14.8 – busslinjenätet i nordöstra Helsingfors och spårvagnslinjerna förnyas

Från den 14 augusti blir det en del förändringar inom kollektivtrafiken i Helsingforsregionen, när HRT:s kollektivtrafik övergår till vintertidtabellerna. Samtidigt förnyas spårvagnslinjerna samt busslinjerna i nordöstra Helsingfors. Det blir förändringar också i det övriga HRT-området.

Ändringar i spårvagnstrafiken 14.8

Spårvagnslinjenätet i Helsingfors förnyas den 14 augusti. Det blir förändringar på linjerna 1, 2, 3, 7 och 9. 

Efter förnyelsen har alla spårvagnslinjer avgångs- och ändhållplats när de så kallade rundlinjerna läggs ner. Linjerna 2 och 3 är inte längre rundlinjer, och linjerna 7A och 7B ersätts med linje 2 som får en ny rutt och med ny linje 7 (Västra terminalen – Östra Böle).

Mer information om det nya spårvagnslinjenätet finns på adressen https://www.hsl.fi/sv/sparvagnar2017

Ändringar i busstrafiken 14.8

De största förändringarna i busslinjenätet sker i nordöstra Helsingfors där busslinjenätet förnyas helt. De flesta linjer kommer att få en ny rutt och vissa busslinjer får också ett nytt linjenummer. Vissa busslinjer kommer att läggas ner och ersättas med andra busslinjer.

Mer information om förändringarna i nordöstra Helsingfors finns på HRT:s webbplats https://www.hsl.fi/sv/nordostrahelsingfors2017

Övriga ändringar i busstrafiken 14.8

Helsingfors:

Plattformsändringar på Järnvägstorget 14.8
Linje 17 kör till Sundholmen och Hagnäs fr.o.m. 14.8
Ändringar för linje 79 i Hertonäs och i nordöstra Helsingfors 14.8
Vissa närbusslinjer i Helsingfors får ny rutt 14.8.2017

Rutt för linjerna 37 och 39N förlängs från Malmgård till Hongasmossa 14.8
Rutt för linje 23 ändras i Brunakärr, nattbuss 23N fortsätter till Busholmen

Ändringar på linje 88 på måndag 14.8

Linje 36 börjar köra också på lördagar.

Esbo:

Esbos busslinjer 46 och 65 samt närbusslinjerna 148 och 149 får ny rutt i Esboviken 14.8
Plattformsändringar i Alberga 14.8
Linje 203 får två nya hållplatser på Pajängsvägen
Linje 554 får ny rutt, linje 553 kör i framtiden till Alberga

Linje 201 börjar köra också på lördagar.

Vanda:

Ändringar i bussarnas avgångsplattformar vid Dickursby resecentrum måndag 14.8
Banvägen i Dickursby öppnas för busstrafik 14.8
Rutt för linje 561 förlängs från Aviapolis till flygplatsen 14.8

Hållplatsförändring för linje 615 på Dickursbyvägen 14.8
Linjerna 561 och 621 börjar köra via Örevägen och Arvsvägen i Vanda fr.o.m. 14.8

Förbättringar i trafiken i området vid Fazer 14.8

Kervo:

Busslinjerna 5 och 8 i Kervo får nya linjenummer 14.8

Ändringar i närtågstrafiken 14.8

På Kustbanan börjar A-tågen köra tidigare på lördagar och söndagar. E-tåg kör på söndagar ca kl. 10-21 med en halvtimmes mellanrum och trafikeringstiden förlängs också på lördagar ca till kl. 21. Natten mellan fredag och lördag samt natten mellan lördag och söndag börjar en ny L-tågtur köra från Helsingfors kl. 0.33. Tack vare förändringarna blir turtätheten mellan Helsingfors och Köklax tätare. L-tåg som avgår kl. 23.03 från Helsingfors fortsätter till Sjundeå och Karis.

Ändringar i metrotrafiken 14.8

Metron börjar köra igen med tätare turintervall. Det betyder att turtätheten på sträckan Kampen-Mellungsbacka och Gräsviken-Nordsjö är 5 minuter och på den gemensamma sträckan 2,5 minuter under rusningstider.

Tidtabellerna fr.o.m. 14.8

HRT ger inte längre ut tidtabellsböcker men linjevisa tidtabeller på lösblad finns att få på HRT:s serviceställen. Du kan också bekanta dig med hållplatstidtabeller och linjevisa tidtabeller på HRT:s webbsida.