HST gör testkörningar på det nya västmetrospåret 14.9 – passagerarna ska stiga av tåget i Gräsviken

På torsdag 14.9 kör metrotågen vidare från Gräsviken på det nya västmetrospåret enligt vanlig tidtabell. Med testkörningar vill man testa hur bra tidtabellen håller samt hur förarbyten fungerar innan den egentliga passagerartrafiken kan börja på den nya sträckan. Passagerarna ska stiga av metron senast i Gräsviken. Det här är första gången som den nya metrosträckan testas under vanliga förhållanden.

I morgon på torsdag 14.9 kör metrotågen vidare från Gräsviken på det nya västmetrospåret enligt vanlig tidtabell. Med testkörningar vill man testa hur bra tidtabellen håller samt hur förarbyten fungerar innan den egentliga passagerartrafiken kan börja på den nya sträckan. Det betyder att passagerarna ska stiga av metron senast i Gräsviken. Det här är första gången som den nya metrosträckan testas under vanliga förhållanden. Testkörningar har genomförts sedan länge på det nya västmetrospåret.
-    Vi kommer att genomföra flera liknande testkörningar under september. Testkörningarna är viktiga så att vi får sanningsenlig information om hur trafiken fungerar, berättar HST:s verkställande direktör Ville Lehmuskoski.

Testkörningarna förväntas inte påverka metrons tidtabeller i passagerartrafiken på den nuvarande metrosträckan. Passagerarna kan dock la märke till de nya informationstavlorna som testas samtidigt. På torsdag kommer de informationstavlorna som är markerade med dekalen ”i testbruk” visa metrotågets destination och när nästa metrotåg kommer till stationen. Alla andra informationstavlor är stängda på torsdag.

Tåg som avgår från Nordsjö och Mellungsbacka är i passagerartrafik ända till Gräsviken. Det betyder att metrotåg från Mellungsbacka också kör till Gräsviken under rusningstider. Tågen kör tomma vidare från Gräsviken på det nya västmetrospåret, vänder om och fortsätter sedan i passagerartrafiken från Gräsviken till Nordsjö och Mellungsbacka.

Det är viktigt att alla passagerare stiger av tåget senast i Gräsviken. Västmetron har inte ännu öppnats för passagerartrafik. För att vara säkert på att det inte finns passagerare på tåget kommer varje vagn att kontrolleras i Gräsviken innan den kör vidare på det nya västmetrospåret.