HRT:s delårsrapport 2/2017 visar ett bättre resultat än väntat

HRT:s passagerarantal och biljettintäkter ökade januari-augusti mer än vad man räknat med i budgeten. Kostnaderna ökade måttligt och HRT beräknar att resultatet för år 2017 blir bättre än väntat.

HRT:s delårsrapport för januari-augusti visar att samkommunens ekonomi har utvecklats bättre än budgeterat. HRT uppskattar att biljettintäkterna i år uppgår till 358 miljoner euro, vilket är ca fyra procent mer än budgeterat.

Den positiva utvecklingen beror bland annat på det att passagerarantalet i kollektivtrafiken har ökat snabbare än vad man räknat med i budgeten. Förutom ökat antal passagerare har också ökat försäljning av mobil- och periodbiljetter bidragit till ökade biljettintäkter.

Som det ser ut just nu kommer verksamhetsutgifterna underskrida budgeten med nästan 23 miljoner euro.  De operativa kostnaderna för kollektivtrafiken har ökat måttligt. HRT beräknade i budgeten att kostnaderna skulle öka med över en procent men den senaste delårsrapporten förutspår en ökning på endast en halv procent.

Investeringskostnader lägre än förväntat

HRT:s utgifter påverkas särskilt av när metrotrafiken från Gräsviken till Mattby startar och när det nya biljett- och informationssystemet slutligen är färdigt. Att västmetron blev försenad ger besparingar i metrotrafikens operativa kostnader och infrakostnader. Å andra sidan har HRT förberett sig att betala för busstrafik som ersätter metron längre än väntat.

Eftersom de sista betalningarna i LIJ-projektet flyttas till nästa år, blir HRT:s investeringskostnader nästan 5 miljoner euro mindre än budgeterat.

Resultatet för räkenskapsperioden förväntas visa ett underskott på 0,03 miljoner medan man i budgeten hade förberett sig för ett underskott på 23 miljoner.  Prognosen är dock osäker. Västmetron och LIJ-projektet gör det svårt att exakt uppskatta HRT:s utgifter. Intäkterna påverkas bland annat hur passagerarantalet och biljettförsäljningen utvecklas mot slutet av året.