Ny stomlinje 200 mellan Elielplatsen och Esbo centrum startar i augusti

HRT:s stomlinjenät kompletteras med en ny stomlinje när linjen 200 startar i augusti. Linjen går mellan Elielplatsen och Esbo centrum via Alberga. Stomlinjen kommer att ersätta linje 235. Bussarna går ännu smidigare: man kan använda bussens mittdörr vid påstigning, i trafiksignaler finns bussprioritering och hållplatserna ligger glesare.

Huvudstadsregionens nästa stomlinje startar när höstrafiken inleds 10.8. Då startar stomlinje 200 (Elielplatsen - Sockenbacka - Alberga - Karabacka - Jorv - Esbo centrum) som ersätter den nuvarande linjen 235.

Bussarna blir orange, man kan stiga på genom mittdörren och passageraren behöver inte visa upp sin giltiga biljett för föraren eller kortläsaren. Hållplatser och trafikljusprioriteringar längs rutten förbättras. Flera hållplatser får en digital skärm som visar realtidsinformation.

För att snabba upp trafiken stannar bussarna inte vid alla hållplatser.  Linje 200 har 32 hållplatser längs rutten. Jämfört med linje 235 blir det 12 hållplatser färre i riktning mot Esbo och 10 hållplatser färre i riktning mot Helsingfors. Antalet passagerare och hållplatsens viktighet som bytesplats har påverkat valet av hållplatser som dras in. De busshållplatser där stomlinjen stannar får en orange kant vid busskuren.

Den nya stomlinjen är i trafik från måndag till lördag ca kl. 5-23 och på söndagar ca kl. 6-23. Under dagen är turtätheten 10 minuter, och något glesare tidigt på morgonen, på kvällar och på söndagar. Nattetid kör linje 235N via Källstrand till Kurängen på samma sätt som nu.

Stomlinje 200 ingår i linjenätsplanen för Norra Esbo och Alberga. Till övriga delar togs planen i bruk i augusti 2019. Stomlinjen startar ett år senare bl.a. på grund av infrastrukturåtgärder. Infrastrukturåtgärderna och t.ex. hållplatserna som tas i bruk har planerats tillsammans med Esbo, Helsingfors och Grankulla stad.

Stomlinjerna är busslinjer som har hög turtäthet och som erbjuder smidiga och enkla förbindelser mellan olika regioncentra och andra viktiga mål. I HRT-området finns förutom metron och tågen fyra stomlinjer som trafikeras med bussar. Det är smidigt att resa med stomlinjerna när rutterna är enkla, turtätheten hög och hållplatsinformationen högklassig.

När kollektivtrafiken baserar sig på stomlinjenätet, kan antalet byten öka. Men resorna blir ändå smidigare när turtätheten höjs och bytesplatserna blir bättre. HRT satsar kontinuerligt tillsammans med kommunerna på att utveckla de viktiga bytesplatserna. Turtätheten på stomlinjerna är jämnare jämfört med flera olika busslinjer och vid infarterna blir bussköarna kortare. I och med stomlinjer kan den tvärgående trafiken utvecklas på ett helt nytt sätt. Också bussmateriel är högklassigt.

I enlighet med HRT:s strategi för stomlinjerna kommer antalet stomlinjer att öka. Det har redan fattats beslut om följande stomlinjer: 

  • Tvärgående stomlinje 570 Mellungsbacka - Håkansböle - Dickursby - Flygplatsen 
  • Stomlinje från Eira till Munkshöjden och Myrbacka via Tölö  
  • Stomlinje 40 från Elielplatsen till Gamlas via Haga

Dessa stomlinjer startar hösten 2021. Två olika stomlinjer i Esbo och Vanda som startar senare är under planering och också Vihtisleden och Tavastehusleden kommer att få sina stomlinjer som kör från Helsingfors centrum. 
 

En karta över stomlinje 200 (kartorna öppnas i ett större fönster genom att klicka på bilden):

runkolinja 200 kartta

Förteckning över hållplatserna och dem som uteblir för stomlinje 200 (pdf)

Stomlinje 200 och hållplatserna på en linjesträcka:

Runkolinjan 200 linjajana ja pysäkit

 

Stomlinjekarta fr.o.m. 10.8:

Runkolinjakartta elokuu 2020 alkaen