Upphandlingen av tågtrafiken avgjord: HRT:s tåg trafikeras av VR också på 2020-talet

Även efter år 2021 kommer HRT:s tåg att trafikeras av VR. Det beslöt HRT:s styrelse vid sitt möte på tisdagen 5.5.2020. Avtalet sträcker sig över tio år och börjar gälla i juni 2021.

Målet med konkurrensutsättningen var att förbättra såväl kvaliteten på tågtrafiken i Helsingforsregionen som dess ekonomiska hållbarhet. De här målen uppnåddes.
Som ett resultat av konkurrensutsättningen har prisnivån på de uppgifter som ingår i avtalet sjunkit med hela 40 procent sedan år 2015. De totala kostnadsbesparingarna för tågtrafiken är cirka 24 procent, och under avtalsperioden på 10 år beräknas inbesparingarna bli 275 miljoner euro. För tågtrafiken medför det nya avtalet betydande effektiveringsåtgärder och ytterligare prissänkningar från den nuvarande prisnivån.
"Det här är ytterst viktigt för oss, i synnerhet nu när den ekonomiska krisen som coronaviruset orsakar kommer att belasta vår ekonomi hårt under många år framöver," säger Suvi Rihtniemi, VD för HRT.
Förutom vid priset har man i det nya avtalet fäst särskild uppmärksamhet vid utvecklandet av kvalitet och service i trafiken.

"Genom konkurrensutsättningen uppnådde vi det resultat vi önskade: en möjlighet att göra tågtrafiken i HRT-området ännu bättre," säger Tero Anttila, avdelningsdirektör för kollektivtrafiken på HRT. "Samtidigt stärks tågens position som en del av HRT:s övriga trafikutbud av bl.a. bussar, spårvagnar och metro."
I och med det nya avtalet får HRT ett ännu större ansvar för servicenivån i tågtrafiken, och exempelvis informationen till passagerarna i tågen börjar mer likna den i HRT:s övriga trafik.
Utöver själva tågtrafiken inkluderar avtalet även tågunderhåll.  HRT erbjuder operatören nödvändig tågmateriel, som man hyrt av Huvudstadsregionens Vagnpark Ab.

Resultat av ett mångårigt projekt

Den nu slutförda konkurrensutsättningen inleddes år 2017 och den genomfördes med ett förhandlingsförfarande i två steg.
I det första steget bedömdes anbudsgivarnas lämplighet för upphandlingen, och de anbudsgivare som uppfyllde behörighetskraven togs med i förhandlingsförfarandet. Slutligen lämnade två tågoperatörer in anbud, VR och Go-Ahead Group. Go-Ahead Groups anbud stred mot anbudsförfrågan och förkastades, men VR var bättre också när man jämförde anbuden i fråga om poäng för både kvalitet och pris.

Konkurrensutsättningen av tågtrafiken har förberetts av HRT och dess föregångare SAD under nästan hela 2000-talet. År 2004 grundades materielbolaget Huvudstadsregionens Vagnpark Ab, som äger alla 81 Flirt-tåg som används i HRT:s trafik.  Materielbolaget hyr ut tågen till HRT, som i sin tur överlåter tågen vidare till tågoperatören.

Även hittills har operatören varit VR, och HRT har tidigare använt direktupphandling då man beställt trafiken.

Det tioåriga avtalet träder i kraft i juni 2021

Den nya avtalsperioden börjar 27.6.2021 och gäller i tio år.  Avtalet innehåller också tre optionsår.  Värdet på avtalet är 36 miljoner euro per år och cirka 400 miljoner euro för hela avtalsperioden.