Busslinjerna på Drumsö får nya rutter i augusti

Kollektivtrafiken på Drumsö förnyas 10.8.2020 när bussrutterna i stadsdelen ändras. Nu genomförs de första större förändringarna i metrons anslutningstrafik på Drumsö.

Alla busslinjer på Drumsö kör även i fortsättningen via Drumsö metrostation och på sträckan mellan Drumsö och Kampen kommer det att på nytt finnas en direkt förbindelse. Sträckan mellan Drumsö metrostation och Enåsen får en helt ny busslinje 22B.

Det nya busslinjenätet på Drumsö består av tre linjer:

  • Linje 21: Kampen (M) – Hallonnäs – Drumsö (M)
  • Linje 22: Rödbergen – Gräsviken (M) – Drumsö (M) – Enåsen
  • Linje 22B: Drumsö (M) – Enåsen

Också anslutningsbussen 104 (Drumsö – Gäddvik) samt nattbussen som får nytt linjenummer 21N kommer att köra på Drumsö även i fortsättningen. Nattbussens rutt förblir annars oförändrad men bussen börjar köra längs Österviksgatan i stället för Melkögatan.

I den ursprungliga planen fanns en busslinje som skulle köra mellan Enåsen och Hallonnäs men HRT:s ekonomiska situation har försämrats på grund av coronavirusläget och därför införs den nya busslinjen inte.

Det nya linjenätet har planerats tillsammans med våra kunder från och med hösten 2019. HRT:s styrelse godkände de nya linjerna i sitt möte i februari 2020.

Det första steget i planeringsarbetet var en resvaneundersökning där vi tog reda på hur resandet på Drumsö ser ut. Efter det ordnade vi en invånarworkshop där vi fick önskemål och utvecklingsförslag från dem som rör sig på Drumsö. Vi även presenterade utkastet till det nya linjenätet på invånarmötet vid HRT:s pop up-info vid köpcentret Lauttis i december 2019.

Under arbetets gång har man kunnat följa med planeringen samt lämna respons på en blogg som grundades för projektet.

Bekanta dig med de nya busslinjerna på Drumsö på webbsidan hsl.fi/sv/drumsö2020.