HRT:s trafik under midsommar

Det finns avvikelser i tidtabellerna för HRT:s trafik under midsommarhelgen. På midsommarafton följer bussarna i huvudsak lördagstidtabeller och på midsommardagen söndagstidtabeller. Under dessa nätter går tågen som vanliga lördagar. På grund av spårarbete är det avbrott i trafiken med U- och L-tågen västerut från Köklax mellan 20 och 21 juni.

På midsommarafton följer bussarna i huvudsak lördagstidtabeller och på midsommardagen söndagstidtabeller. Bussarna kör dock inte utökad veckoslutstrafik, med undantag för buss 841N till Sibbo, och hela lördagen kör största delen av bussarna enligt söndagstidtabell. Närtågen kör både midsommaraftons- och midsommardagsnatten som en normal lördag.

Tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren.

Kvällen före midsommarafton to 18.6 är en normal vardagstorsdag i HRT:s trafik. 

 • På natten mot midsommarafton går närtågen däremot på samma sätt som natten mellan fredag och lördag .


Midsommarafton fre 19.6 körs som lördag enligt nuvarande tidtabell.

 • Busstrafiken fortsätter köra enligt reducerade sommartidtabeller, vilket innebär att lördagar körs som på söndagar.
  Undantaget är linjerna i riktning mot Sibbo, som på lördagar har en separat dagspecifik tidtabell.
  På midsommarnatten körs ingen utökad helgnattrafik, med undantag för linje 841N, som körs enligt lördagstidtabell.
 • Bussarna på U-linjerna kör enligt lördagstidtabeller på midsommarafton fram till kl. 13, varefter endast en del av avgångarna på U-linjerna körs.
 • Natten mot midsommardagen trafikerar närtågen på samma sätt som natten mellan lördag och söndag.

Midsommardagen lö 20.6 körs enligt söndagstidtabeller

 • På midsommardagsnatten kör bussarna alltså inte utökad nattrafik, utan trafikerar endast enligt söndagstidtabeller.
 • U-busslinjerna trafikeras endast begränsat.
 • Natten mot söndagen trafikerar närtågen enligt normal tidtabell för natt mellan lördag och söndag.
  OBS! Trafiken med U- och L-tågen har på grund av spårarbeten ersatts av busslinje 911X mellan Köklax-Kyrkslätt 20.6 kl. 02 - 21.6 kl. 08. Läs mer i vårt separata meddelande.