Måttliga höjningar i priser för periodbiljetter den 14 januari, priset på periodbiljett för seniorer och på årsbiljett sänks

Priset på vuxnas 30-dagarsbiljett höjs med 3 euro den 14 januari. Däremot priset på enkel- och dygnsbiljetter höjs inte alls. Priserna på årsbiljetten, på periodbiljetten i form av en fortlöpande sparbeställning samt för personer över 70 år sänks.

En 30-dagarsbiljett blir förmånligare än enskilda biljetter redan om du gör fler än tre tur- och returresor i veckan. Därför lönar det sig räkna upp alla resor till och från arbetet samt på fritiden och tänka igenom vilken biljett som passar dig bäst.

Se de nya biljettpriserna för 2021 i tabellen.
I vår webbtjänst  uppdateras biljettpriserna, när de börjar gälla 14.1.

Periodbiljetterna och dygnbiljetterna i HSL-appen och på HRT-kortet blir enhetliga

Vi gör vårt biljettsortiment enhetligare så att du kan köpa samma periodbiljetter oberoende av om du köper den med HRT-kortet eller i HSL-appen

  • Från den 14 januari kan man köpa periodbiljetter för 14, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 och 270 samt för 360 dygn med HRT-kortet.
  • I HSL-appen finns först periodbiljetter för 14, 30, 60 och 90 dygn. De längre periodbiljetterna lanseras i appen i februari.
  • I februari ökar biljettsortimentet när det blir möjligt att köpa dygnsbiljetter även för 8- 13 dygn via HSL-appen. Senare blir det även möjligt att köpa dessa biljetter med HRT-kortet. Du kan kombinera periodbiljetter och dygnsbiljetter så att du får en helhet som passar dig bäst. Dygnsbiljetten är också ett bra alternativ då när du inte reser till och från arbete så ofta på grund av att du arbetar på distans eller om du åker kollektivt under veckosluten.

Circa 70 procent av alla köpta periodbiljetter är 14- dagars- eller 30-dagarsbiljetter. Om du är van vid att ladda period just för det antal dagar du behöver, är föråndringen förstås beklagligt. I fortsättningen kan man köpa HRT:s periodbiljetter endast med 30 dagars perioder. Det går även att köpa biljetten för 14 dygn.

Det förmånligaste sättet att köpa periodbiljett: köp en årsbiljett eller en fortlöpande sparbeställning

Priserna på årsbiljetten dvs. periodbiljetten för 360 dygn och på den fortlöpande sparbeställningen sänker den 14 januari. Dessa är de förmånligaste sätten att köpa en periodbiljett. Periodbiljett som alltid är giltig än ett enkelt sätt att åka kollektivt då du slipper att tänka på hur mycket din resa kostar eller var du kan köpa din biljett.

Den fortlöpande sparbeställningen är ett bekymmerfritt alternativ eftersom biljetten är giltig i HSL-appen utan att du separat laddar den. Biljetten debiteras ditt betalkort var 30:e dag. Den fortlöpande sparbeställningen finns för närvarande endast för vuxna och i HSL-appen. Läs mer om den fortlöpande sparbeställningen.

Priset på årsbiljetten sänks dvs. du kan köpa periodbiljetten för 360 dygn till priset av ca 10 månader när du nu får årsbiljetten till priset av 11 månader. Biljetten laddas på HRT-kortet och du betalar biljetten helt vid köptillfället.

Vuxenbiljett Fortlöpande sparbeställning och årsbiljett(360 dygn), pris/30 dygn 30-dagarsbiljett 
AB, BC, D 52,30 62,70
CD 67,20 80,60
ABC, BCD 83,10  99,70
ABCD 118,90 142,70

Om du säger upp din beställning innan perioden på 360 dygn har gått ut eller den fortlöpande sparbeställningen före den 12:e debiteringen ska du betala en uppsägningsavgift enligt följande:

  • 39 euro om du har AB-, BC- eller D-biljett
  • 52 euro om du har ABC-, CD- eller BCD-biljett
  • 79 euro om du har ABCD-biljett.

Årsbiljetten är väldigt förmånligt alternativ för personer som kan köpa HRT:s periodbiljetter till rabatterat pris. Till exempel barn, pensionärer, rörelsehindrade och personer över 70 år får en AB-periodbiljett med mindre än en euro per dag. Läs mer om rabattgrupper .

Ny rabattbiljett för personer över 70 år

Den 14 januari lanseras en ny rabattbiljett: personer över 70 år kan köpa periodbiljetter med 45 procents rabatt. Däremot får man inte längre rabatt på enkel- eller tilläggsbiljetten. Detta gäller enkelbiljetter som man kunnat köpa för resor som börjar kl. 9-14.

Med periodbiljetten kan man resa dygnet runt och priset är förmånligt:

  • Till exempel i zonen AB kostar den rabatterade 30-dagarsbiljetten 34,50 euro och den är förmånligare än enkelbiljetter om man reser sex tur- och returresor i månaden.
  • Om du köper AB-biljetten för ett helt år kostar biljetten 29 euro i månaden.

Läs mer om rabattbiljett för personer över 70 år

Periodbiljetter för barn 7-12 år i HSL-appen: Från och med den 14 januari kan du köpa en periodbiljett för barn 7-12 år i HSL-appen om barnet har egna bankkoder. 

Vi uppdaterar våra res- och biljettvillkor, användarvillkor och dataskyddsbeskrivning den 14 januari

De nya villkoren hittar du på vår webbsida på svenska den 12 december.

Ändringar i ersättningar för periodbiljetter.

Vi ersätter i fortsättningen periodbiljetten endast om du säger upp en beställning av periodbiljetten på 360 dygn eller du ändrar biljettens giltighetsområde. I dessa situationer ersätter vi de oanvända perioderna på 30 dygn. Tille xempel om du har 35 dygn kvar på din periodbiljett ersätter vi 30 dygn. Om du har 82 dygn kvar ersätter vi 60 dygn osv.