Ersättning på grund av stopp i närtågstrafiken 18.-19.3.2021

Det var stopp i närtågstrafiken på torsdag och fredag 18.-19.3 på grund av lokförarstrejk. Vi beviljar ersättning för oanvända biljetter om kunden inte haft möjlighet att använda andra kollektivtrafikmedel än tåg.

Vi beviljar ersättning för oanvända biljetter om du inte kunnat använda andra färdmedel än tåg på dina vanliga kollektivtrafikresor 18.-19.3.

Vi beviljar ersättningen i form av biljettkoder i HSL-appen.

Som ersättning skickas 1 eller 2 biljettkoder till kunden i enlighet med den periodbiljett som kunden har på sitt HRT-kort, i HSL-appen eller MaaS-tjänsteproducentens app.

Biljettkoderna gäller i 1 år. Biljettkoden kan användas när som helst. Kodbiljetten börjar gälla när kunden aktiverar den. Koden som aktiverats av misstag gottgörs inte.

Blankett för att söka ersättning