Från och med 28.4 kan du ladda dygnsbiljetter på HRT-kortet

Vi har ökat utbudet av biljetter som du kan ladda på HRT-kortet. Nu kan du också ladda kortet med dygnsbiljetter som gäller för 1-13 dygn. Dygnsbiljetten är ett bra val när du gör en eller flera resor under en dag.

Biljetter finns för både vuxna och barn och för alla zoner, A, B, C och D.

Bra att veta om att köpa och använda dygnsbiljetter

En dygnsbiljett kan laddas på HRT-kortet:

  • i HRT-korttjänsten (=laddning på nätet)
  • i flerbiljetssautomaten
  • på försäljningsställen (R-kiosker, försäljningsställen av HOK-Elanto och Kesko, Stockmann Hagalund och Stockmann Östra centrum)

Hitta närmaste automaten, service- eller försäljningsstället

Du kan ladda dygnsbiljetter på ett personligt eller innehavarspecifikt HRT-kort.

Dygnsbiljetten som är laddad på HRT-kortet börjar gälla antingen direkt när biljetten är laddad eller i början av det dygn som du har valt och den gäller fram till kl. 04.30 följande dygn.

  • Om du till exempel laddar på ditt HRT-kort en dygnsbiljett för tre dygn 1.5 kl. 9.00, då börjar biljetten gälla 1.5 kl. 9.00.

  • Du kan också ladda biljetten på ditt HRT-kort på förhand, till exempel 29.4. Då börjar biljetten gälla 1.5 kl. 0.00.

 

Visa HRT-kortet för läsaren när du stiger på bussen. Du behöver inte trycka på några knappar. På närtåg, metro, spårvagn och orange bussar på stomlinjerna visas kortet endast om kontrollanten eller konduktören ber att få se det.

I HSL-appen kan du också köpa dygnsbiljetter för 1-13 dygn. Läs mer om appen

Du kan fortfarande ladda dygnsbiljetter på ett engångskort för 1-7 dygn.

Priser på dygnsbiljetter