Ersättning för periodbiljett p.g.a. förarnas protest 16.–17.9

Vi beviljar ersättning för periodbiljetter om du inte kunnat använda kollektivtrafiken på dina vanliga kollektivtrafikresor under förarnas protest 16.–17.9.

Om du hade en giltig periodbiljett på ditt HRT-kort, i HSL-appen eller MaaS-tjänsteproducentens app under protesten, kan du få ersättning. Förutsättningen för ersättningen är att du inte har kunnat använda kollektivtrafiken på dina vanliga resor.

Ersättningen betalas i form av en biljettkod för två dygn i HSL-appen. Biljettkoden gäller i ett år och den kan användas när som helst.

Anvisningar för ansökan om ersättning

Ladda ner eller skriv ut följande blankett: Blankett för att söka ersättning

Fyll i blanketten

Skicka blanketten som bilaga via hsl.fi/sv/kundservice/respons (välj först Biljetter och betalning och sedan Priser och Lägg till en bilaga) eller per post till adressen:

Helsingforsregionens trafik HRT
PB 104
00077 HRT