Enkla resor för arbetstagare med HRT:s arbetsreseförmån

Arbetsförmåner blir ännu viktigare efter coronapandemin när man konkurrerar om kompetent och erfaren arbetskraft. Miljö, hållbarhet och ansvarighet är viktiga faktorer för att vara en attraktiv arbetsgivare. Med HRT:s arbetsreseförmån kan du göra vardagen enklare för dina anställda och uppmuntra dem att välja hållbara färdsätt.

Arbetsreseförmånen är en kollektivtrafikbiljett som arbetsgivaren betalar för sina anställda. Det är enkelt att erbjuda dina anställda arbetsreseförmånen via HRT:s pendlingstjänst. Med arbetsreseförmånen stöder du dina anställdas välmående: att välja kollektivtrafiken före den egna bilen ökar vardagsmotion och förbättrar hälsan. De som åker kollektivt tar ca 2 000 steg mer än de som åker bil.

So kallade hybridmodeller som kombinerar distans- och kontorsarbete har blivit det nya normala för många arbetsplatser. Frågan är nu hur man kan uppmuntra anställda att börja jobba på kontoret igen för att bygga gruppgemenskap på arbetsplatsen. Arbetsreseförmånen är ett bra sätt att sänka tröskeln för anställda att återkomma till kontoret.

Du kan erbjuda arbetsreseförmånen som en periodbiljett som alltid är giltig i HSL-appen. Det är lätt att beställa förmånen via HRT:s pendlingstjänst, efter vilket dina anställda kan ladda ner förmånen i sin smarttelefon. Biljetten är alltid giltig och uppmuntrar dina anställda att välja hållbara färdsätt för både arbets- och fritidsresor.

För den anställde är arbetsreseförmånen en skattefri förmån upp till 3 400 euro per år. Arbetsgivaren kan erbjuda förmånen antingen som tillägg till lönen eller som del av lönen. Om arbetsgivaren erbjuder arbetsreseförmånen som en periodbiljett kan arbetsgivaren och den anställde komma överens om en självrisk som dras av från den anställdes lön.

Läs mer om arbetsreseförmånen