Trafikeringsplan för 2022-2023 kan kommenteras fram till 12.12

Vi har publicerat ett utkast till trafikeringsplanen för 2022-2023 och du kan kommentera planen fram till söndag 12.12.

Våra kollektivtrafikeplanerare går igenom kommentarerna och gör eventuella ändringar i planen utifrån dem.

Vår styrelse behandlar ärendet i sitt möte 18.1.2022.

Nya spårvagnspår blir klara nästa år vilket betyder att spårvagnarna trafikerar ett allt större område.

De största förändringarna i busstrafiken beror på linjenätsplaner som blir klara i nära framtiden. Det sker stora förändringar i busstrafiken i Västra Vanda och mellersta och norra Esbo i augusti 2022. Också många närbusslinjer ändras i Vanda.

Läs mer och kommentera linjenätsplanen