HRT:s styrelsebeslut 18.1

HRT:s styrelse sammanträdde tisdagen den 18 januari och fattade följande beslut.

Förändringar i HRT:s trafik 2022: antalet stomlinjer ökar och vissa spårvagnslinjer får längre rutt

Styrelsen godkände trafikeringsplanen för 2022-2023. Vi utarbetar årligen en trafikeringsplan där beskrivs de viktigaste förändringarna i rutterna och servicenivån nästa år. I år får Helsingforsregionen tre nya stombusslinjer som kör mellan Helsingfors och Vanda. Rutterna för spårvagn 7 och 9 förlängs.

Om ärendet har informerats separat.
Länk till protokollet (på finska)

 

HRT betalar drygt en miljon euro som miljöbonus till trafikföretag 2022

År 2022 beviljar HRT sammanlagt ca 1,1 milj. euro som miljöbonus för att minska utsläpp. Bonus betalas i enlighet med upphandlingen till Helsingin Bussiliikenne Oy och Oy Pohjolan Liikenne Ab för användning av biodieseln.

Om ärendet har informerats separat.
Länk till protokollet

 

Anbudsförfarande för busstrafiken 55/2022

HRT startar anbudsförfarande för busstrafiken i januari 2022. I anbudsförfarandet ingår linjer som körs i Helsingfors, Esbo, Vanda och Kyrkslätt. De nuvarande trafikavtalen på dessa linjer slutar i december 2022 och i augusti 2023. I den konkurrensutsatta trafiken körs ca 4,4 linjekilometrar per år och det behövs 36 bussar på vardagar för att sköta trafiken.

Länk till protokollet

 

HRT:s styrelse gav ett utlåtande om beredningsmaterialet till delgeneralplanen för Kantvik

Länk till protokollet