Rekommendationsviljan ökade – svararna mest nöjda med hur lätt det är att köpa biljetter

I december 2021 var kundernas rekommendationsvilja dvs. NPS-värdet 25, vilket kan anses som ett gott resultat. 45 procent av alla svarare ansåg att de skulle rekommendera HRT:s tjänster till andra. Antalet missnöjda kunder var 20 procent.

NPS-värdet och antalet personer som skulle rekommendera HRT:s tjänster till andra ökade jämfört med enkäten som gjordes i september 2021. I december var NPS-värdet 25. I september var samma värde 23. I december var de som bor i zon A i Helsingfors mest villiga att rekommendera HRT:s tjänster till andra. Jämfört med enkäten som gjordes i september ökade NPS-värdet nästan i alla zoner med undantag av några avvikelser: värdet var litet lägre i zon B i Helsingfors och i zon B i Vanda förblev värdet oförändrat. NPS-värdet ökade mest i zon C i Vanda.

Svararna var mest nöjda med hur lätt det är att köpa biljetter. Svararna var även mer nöjda med sina möjligheter att delta i utveckling av kollektivtrafiktjänsterna. Nöjdheten minskade i synnerhet i fråga om olika påståenden om kvalitet, såsom ”Jag upplever att HRT lyssnar på mig och tar mina behov i beaktande” och ”HRT letar aktivt efter nya sätt för att kunna betjäna mig bättre”. Dessutom kände svararna sig mer otrygga i kollektivtrafiken i den nuvarande situationen med coronaviruset.

Biljetter, betalning och ärenden

Biljettautomaterna används fortfarande. Hälften av svararna hade använt biljettautomaten under det föregående året. Visserligen ansåg 60 procent av svararna att de i framtiden skulle vilja köpa biljetter via HSL-appen. En tredjedel av svararna var intresserad av att använda en mobil plånbok. Intresset var högst hos män, personer mellan 18 och 49 och användare av HSL-appen. Nästan hälften av svararna hade besökt ett serviceställe under det föregående året. Köp av biljett var den vanligaste orsaken till besöket.

Kollektivtrafikresor och andra färdsätt

Den egna bilen är det populäraste färdsättet hos svararna; ungefär en tredjedel använder sin egen bil som en del av kollektivtrafikresor. De näst populäraste färdsätten var den egna cykeln och taxi. Nästan en tredjedel av svararna var intresserade av att i framtiden använda sin egen cykel som en del av kollektivtrafikresor. De näst populäraste alternativen bland svararna var den egna bilen och stadscyklarna.

Om enkäten

Vi skickade inbjudan till enkäten slumpmässigt till de e-postadresser som finns i vårt kunddatabas. Inbjudan till enkäten skickades till 335 000 kunder. 5 459 personer besvarade enkäten och svarsprocenten var 1,6. Enkäten utförs fyra gånger om året. NPS-värdet kan vara vilket tal som helst mellan -100 och +100.

Läs mer om NPS-resultatet på finska här