Tack för alla som svarat på resenkäten för Östra centrum - Botby gård - Mellungsbacka!

Vi fick över 3 000 svar. Svaren ger oss viktig information som kan användas när vi utvecklar busstrafiken i östra Helsingfors.

Vi frågade invånarna i östra Helsingfors i november förra året hur busstrafiken i området Östra centrum - Botby gård - Mellungsbacka fungerar och hur man borde utveckla den.

Vi fick över 3 000 svar som vi har analyserat. Vi tackar för alla synpunkter som kom in! Invånarnas åsikter är en viktig del i planeringsarbetet när vi utvecklar busstrafiken i östra Helsingfors.

Största delen av svararna var nöjda med kollektivtrafikens tjänster, men bland annat turtätheten på anslutningslinjerna fick kritik.

Läs mer