HRT:s styrelsebeslut 1.3.2022

HRT:s styrelse hade möte tisdagen den 1 mars och fattade beslut i följande ärenden.

Val av direktörer för resultatområdena Trafik och Kommunikation

HRT:s styrelse fattade beslut om val av två nya direktörer. Diplomingenjör Johanna Wallin blir en ny direktör för resultatområdet för Trafik och agronomie- och forstmagister Päivi Alakuijala en ny direktör för resultatområdet för Kommunikation. Direktörerna för resultatområdena rapporterar direkt till verkställande direktör Mika Nykänen. Båda inleder sitt arbete den 1 april.

Om ärendet informeras separat.
Länkar till protokollet (på finska):
Val av direktör för resultatområdet för Trafik
Val av direktör för resultatområdet för Kommunikation 

 

Ändring av tjänsteutövningsskyldigheten för avdelningsdirektörerna

Styrelsen fattade beslut om de nuvarande avdelningsdirektörernas ansvarighet. De nuvarande avdelningsdirektörerna förblir direktörerna för HRT:s resultatområden i enlighten med den nya organisationsstruktur som träder i kraft den 1 april 2022. Styrelsen fattade även beslut om vikariearrangemangen för den verkställande direktören.

Länkar till protokollet (på finska):
Ändring av tjänsteutövningsskyldigheten för avdelningsdirektörerna
Vikariearrangemangen för den verkställande direktören

 

Beslut om miljöbonustävlingen enligt begäran om omprövning

Styrelsen beslöt upphäva beslutet om Ympäristöbonus Y12-konkurrensutsättning som fattades den 18 januari 2022 och godkänna den nya jämförelse av anbud som är utformad på basis av begäran om omprövning. Mellan 01.02.2022–31.01.2023 betalar HRT sammanlagt 1,3 miljoner euro som miljöbonus för kostnader som orsakas av användning av biodiesel, bioetanol och biogas. Bonusen delas ut enligt följande: Helsingin Bussiliikenne Oy 103 500 euro (+moms), Oy Pohjolan liikenne Ab 972 675 euro (+moms) och Nobina Oy 230 085 euro (+moms).

Länk till protokollet (på finska)