Nu kan du köpa kollektivtrafikbiljetter för resor i Tallinn, Tartu och Helsingfors via en app

Tallinn, Tartu och Helsingfors är antagligen de första städerna i världen som har skapat ett gränsöverskridande biljettsystem som gör det möjligt att köpa gemensamma kollektivtrafikbiljetter för resor i alla tre städer.

För estländarna är Finland fortfarande det största utländska arbetsmarknadsområdet, och Estland är bland finländarnas favoritresmål. För att göra resandet och arbetsresor lättare och miljövänligare kan man i framtiden köpa biljetten via en app.

”Huvudmålet med det gränsöverskridande systemet är att uppmuntra människor att börja använda kollektivtrafiken i stället för sin egen bil. När det är enkelt att köpa biljetter på sitt eget modersmål blir det lättare att göra miljövänligare val. Vi hade ingen att följa när vi planerade det här projektet. Enligt våra uppgifter finns det inget annat motsvarande system i världen”, säger Tiit Laiksoo, ledande sakkunnig vid Tallinna Transpordiamet (Tallinns trafikverk).

”Ett gemensamt biljettsystem mellan Finland och Estland bevisar att samarbetet mellan grannstaterna är starkt. Användarvänligheten och miljövänligt tänkande var projektets nyckelord”, säger Mari Flink, chef för avdelningen HRT:s kundrelationer och försäljning.

Det gränsöverskridande systemet gör det möjligt att köpa kollektivtrafikbiljetter via appen Pilet.ee 2020 när man åker från Estland till Helsingfors. Man kan köpa biljetten direkt via appen och behöver inte besöka ett försäljningsställe eller använda HRT-kortet. Det är också möjligt att köpa dygnsbiljetter för resor i Tallinn och Tartu genom att ange HRT-kortets nummer på adressen https://tallinn.pilet.ee/buy. Man kan granska sina egna resor på adressen https://tallinn.pilet.ee/tickets/personalcode.

”En av de största prioriteterna för Tallinns stad har varit moderna e-lösningar och deras utveckling för Tallinns invånare och turister. I och med det nya systemet kan man börja resa bekvämt i kollektivtrafiken utan en fysisk biljett”, säger Andrei Novikov, biträdande stadsdirektör för Tallinns stad.

”När man har ett gemensamt biljettsystem för kollektivtrafiken blir det lättare för Tartubor att åka kollektivt i Helsingfors och finländare i Tartu. Detta främjar miljövänliga färdsätt. Under coronapandemin var passagerarantalet mindre än vanligt. Men nu, när samhällen öppnat upp, har resandet mellan Tartu och Helsingfors varit väldigt viktigt för både affärs- och fritidsresenärer”, säger Raimond Tamm, biträdande stadsdirektör för Tartu stad.

De gemensamma biljetterna till städerna Tallinn, Tartu och Helsingfors gäller i kollektivtrafiken i dessa tre städer (inte på landskapslinjerna och Elron-tåg).

Det gränsöverskridande biljettsystemet har utvecklats i samarbete mellan de tre städerna inom projektet E-ticketing som har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden Interreg. Appen Pilet.ee 2020 har utvecklats av AS Ridango.