Statens coronastöd på 20 miljoner euro hjälper HRT bara tillfälligt

Behovet av coronastöd är stort. Människors resvanor har ännu inte förändrats trots att rekommendationen om distansarbete och begränsningarna upphävts.

”Vi är tacksamma att staten har beviljat nästan 20 miljoner euro i ett stödpaket till kollektivtrafiken i HRT-området den 2 mars. Stödet behövs verkligen efter två svåra år, men behovet av tilläggsstöd är akut redan detta år. Finansieringskrisen inom kollektivtrafiken fortsätter. Människors resvanor har ännu inte förändrats trots att rekommendationen om distansarbete och begränsningarna upphävts”, säger HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen.

För det här året har vi ansökt om sammanlagt 150 miljoner euro i statsunderstöd för kollektivtrafiken. Vi är tacksamma för statens coronastöd på 20 miljoner euro, men det ger oss bara tillfällig hjälp.

Utan statligt stöd kommer servicenivån att försämras avsevärt i HRT-området, vilket leder till att efterfrågan på tjänster försvagas. Försiktigt beräknat kommer det att ta några år för HRT att återhämta sig från denna kris.

”I den nuvarande situationen är det viktigt att upprätthålla kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar och fortsätta att erbjuda kollektivtrafiktjänster på en nivå som är bland världens högsta. En fungerande kollektivtrafik främjar konkurrenskraften och välbefinnandet i hela området. ”Kollektivtrafiken spelar även en viktig roll för att minska klimatförändringen och att nå Helsingforsregionens ambitiösa klimatmål”, säger Nykänen.