HRT:s styrelsebeslut 26.4.2022

HRT:s styrelse hade möte tisdagen den 26 april och fattade beslut i följande ärenden.

HRT ordnar anbudsförfarande för busstrafiken 56/2022

HRT inleder ett anbudsförfarande för busstrafiken på linje 16 Järnvägstorget–Brändö (M)–Högholmens djurgård (Blåbärslandet) i april 2022. Det årliga antalet linjekilometrar på linjen är cirka 290 000. Andelen av den konkurrensutsatta trafiken är ca 0,3 procent av de linjekilometer i busstrafiken som HRT beställer. Den avtalsenliga trafiken startar i början av år 2023 och upphör i slutet av sommartrafiken 2027.

Länk till protokollet (på finska)

Konkurrensutsättning av bussar som ersätter spårvagnstrafik under sommaren 2022

HRT har konkurrensutsatt busstrafiken som kommer att ersätta spårvagnslinjerna 2, 4 och 8 under sommaren 2022. Anbudsförfarandet omfattade 18 bussar och cirka 165 772 kilometrar. Det beräknade priset av anskaffningen är cirka 1 099 256,16 euro (utan moms). Styrelsen beslöt att Nobina Oy ska trafikera den ersättande busstrafiken.

Länk till protokollet (på finska)

Styrelsen gav ett utlåtande om Trafikledsverkets investeringsprogram

Länk till protokollet (på finska)

Styrelsen reviderade upphandlingsgränserna och andra behörighetsregler på grund av HRT:s organisationsförändring

Länk till protokollet (på finska)

Rättelseyrkande på anskaffning av fordonsroutrar

HRT har tillsammans med Huvudstadsregionens Vagnpark Ab konkurrensutsatt 5G-fordonsroutrar, kompatibla 5G-antenner, stödtjänster (såsom servicepunkt) samt underhållstjänster under våren 2022. Styrelsen fattade anskaffningsbeslutet 29.03.2022, § 36. Styrelsen beslöt avslå FARA AS:s rättelseyrkande från 5.4.2022.

Länk till protokollet (på finska)

Forskningsöversikten våren 2022

De undersökningar som HRT har genomfört under de senaste sex månaderna visar att kollektivtrafiktjänster uppskattas i Helsingforsregionen. Enligt olika NPS-värden och BEST-undersökningen anser kunderna att kollektivtrafiken ger valuta för pengar. Passagerarantalet är dock betydligt mindre jämfört med tiden före coronapandemin.

Läs det separata meddelandet (på finska)

Länk till protokollet (på finska)

Beviljande av avsked för styrelsemedlem och val av ny medlem

Styrelsen beslöt föreslå till samkommunsstämman att den beviljar avsked för Laura Rissanen från uppdrag som styrelsemedlem på basis av 70 § i kommunallagen och att den väljer en ny ersättare i styrelsen i stället för Rissanen för den återstående mandatperioden.

Länk till protokollet (på finska)