Vi skickar e-post till de kunder som ännu inte har ett HRT-konto eller inte har bekräftat sina kontaktuppgifter

Vi skickar e-post till de kunder vars kontaktuppgifter ska bekräftas. I meddelandet finns anvisningar för hur man kan skapa ett HRT-konto eller bekräfta sina kontaktuppgifter.

Vi förnyar vår kundkommunikation. I framtiden kan du själv påverka vilken typ av kommunikation du får av oss. I framtiden blir det även lättare att följa ämnen som intresserar dig och få information om ändringarna som påverkar ditt resande. Du behöver ett HRT-konto för att ändra meddelandeinställningarna. Det lönar sig också att kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Vi skickar e-post till de kunder som ännu inte har ett HRT-konto eller inte har bekräftat sina kontaktuppgifter. Om du får ett e-postmeddelande av oss, vidta lämpliga åtgärder enligt anvisningarna i meddelandet. De kunder som inte har bekräftat sina kontaktuppgifter eller inte har ett HRT-konto ska i framtiden få endast allmänna meddelanden om betydande ändringar och omfattande störningar.

Det lönar sig att ha ett HRT-konto 

Med HRT-kontot får du tillgång till personliga innehåll:

  • Du kan köpa biljetter via HSL-appen eller på hsl.fi.
  • Dina biljetter och kvitton förblir säkra även om du byter telefon.
  • Du kan spara dina favoritplatser och hållplatser för att hitta de bästa rutterna.
  • Du kan anteckna dina favoritområden och få information om hur du kan delta i planeringen av dessa områden.
  • Du kan köpa ett abonnemang för stadscyklarna.

Läs mer