Störningar i spårvagns- och metrotrafik

På grund av inställda turer har spårvagns- och metrotrafiken varit opålitligare än vanligt.

Enligt Stadstrafik Ab, som trafikerar spårvagnarna och producerar tjänster som trafikerar metron, beror situationen på personalbrist. Vi beklagar de olägenheter som situationen orsakar resenärerna.

Läs mer om situationen i Stadstrafik Abs meddelande (på finska)