HRT:s styrelsebeslut 14.6.2022

HRT:s styrelse hade möte tisdagen den 14 juni och fattade beslut i följande ärenden.

HRT:s styrelse skickade ut en preliminär verksamhets- och ekonomiplan på remiss till medlemskommunerna

HRT:s styrelse beslutade att skicka ut HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för 2023–2025 på remiss till medlemskommunerna.

Länk till protokollet (på finska)


HRT:s styrelse gav ett utlåtande om upphandlingsplanen om metrons trafikstyrningssystem till Helsingfors stads trafikverk

Länk till protokollet (på finska)


Taksikuljetus Oy vann upphandlingen gällande trafikering av busslinje 16

Från och med början av år 2023 trafikeras busslinje 16 av Taksikuljetus Oy. Rutten för linjen är Järnvägstorget–Brändö (M)–Högholmens djurgård (Blåbärslandet) och den trafikeras med tre bussar av typ A2 som uppfyller utsläppskraven i Euro VI-normen.

Information om detta ges i ett separat meddelande

Länk till protokollet (på finska)


Ramavtal om installation av datatekniska apparaturer och telekommunikationsutrustning och felanalys för fordon

HRT har tillsammans med Huvudstadsregionens Vagnpark Ab konkurrensutsatt ramavtalet som omfattar installation och inspektion av datatekniska apparaturer och telekommunikationsutrustning samt felanalys för fordon.

Länk till protokollet (på finska)


Busslinje 10X trafikeras av Taksikuljetus Oy

Baserat på anbudsförfarandet valde HRT:s styrelse Taksikuljetus Oy till att tillfälligt trafikera busslinje 10X som ersätter spårvagnslinje 10. Avtalsperioden är 15.8.2022–18.6.2023. I anbudsförfarandet ingick trafiken av fyra bussar och cirka 131 600 kilometer. Det totala värdet av anskaffningen är cirka 1 100 669 euro (utan moms).

Länk till protokollet (på finska)