HRT samlar in kundernas åsikter om anslutningsparkering

Under hösten utreder vi hur våra kunder använder anslutningsparkeringen och hur nöjda de är med den. Vi genomför undersökningen med hjälp av enkätkort som delas ut i parkeringsområden. Korten är försedda med en kod via vilken man kan svara på enkäten. Tack för att du svarar på enkäten! Vi använder resultaten för att utveckla anslutningsparkeringen.

Vi placerar enkätkorten på bilarnas vindrutor och på cykelstyrena i parkeringsområden under september och oktober. Enkätkorten är försedda med en kod och en webbadress, via vilka man kan svara på enkäten.

Ta kortet med dig och svara på enkäten antingen på nätet eller i mobilen. Vi använder resultaten för att utveckla anslutningsparkeringen.

Vi delar ut enkätkorten mellan 13.9–13.10 i sammanlagt 316 anslutningsparkeringsområden. I undersökningen ingår parkeringsområden i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå, Tusby, Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Vichtis och Borgå.

I enkäten finns frågor om resornas start- och slutpunkter och parkeringens tidpunkt och varaktighet. Syftet med undersökningen är också att ta reda på hur nöjda våra kunder är med anslutningsparkeringen och varför man väljer ett visst parkeringsområde.

Det tar bara fem minuter att svara på enkäten. Tack för ditt deltagande!

Det är viktigt för oss att utveckla anslutningsparkeringen på grund av kommande förändringar i kollektivtrafikens struktur. Trafiken i Helsingforsregionen kommer att bli mer nätverksliknande än tidigare och antalet direkta linjer kommer att minska. Detta innebär att kollektivtrafikens bytesmöjligheter och bytesplatser blir ännu viktigare i framtiden.

Undersökningsmaterialet hanteras i enlighet med våra dataskyddsprinciper.