Närtågens linjekartor förnyas på basis av respons från passagerare

HRT har förnyat närtågens linjekartor. De nya kartorna har redan placerats på närtågsstationerna och inne på närtågen.

I februari publicerade vi ett utkast till den nya linjekarta som placeras bl.a. på närtågsstationerna och inne på närtågen som en del av passagerarinformation. Vi önskade också att få respons på de föreslagna alternativen och fick sammalagt 500 kommentarer från passagerare. I responsen ingick också flera kommentarer om hur alternativen kan förbättras. Ett varmt tack till alla som gav respons!

På basis av kommentarerna gjorde vi vissa förbättringar som du kan se nedan. Du hittar de nya kartorna även på närtågsstationerna och inne på närtågen. Det finns sammanlagt cirka 800 linjekartor på närtågen för att hjälpa passagerare att komma till sina destinationer. Samma information presenteras också på postrar som du hittar på perrongområden.

HRT har skapat kartan i samarbete med VR som svarar för närtågstrafiken utanför HRT-området. Den nya kartan kan vid behov redigeras om närtågstrafiken utvidgas under de kommande åren.

Hurdana ändringar gjordes på basis av responsen?

Kartorna uppdaterades senaste gången år 2015 när Ringbanan öppnades och busslinje 560 började trafikera. Dessutom gjorde man ändringar i kartorna när det nya zonsystemet infördes år 2019. Därför var det dags att ordentligt gå igenom kartorna. Målet är att resenärer kan hitta den information de behöver så snabbt som möjligt även i framtiden.

Förbättringar i kartan

Vi gjorde flera ändringar i kartan på basis av enkäten som genomfördes i våras. Tågens ändstationer är skrivna med större text och flygplatstågen I och P som kör på Ringbanan är markerade med en symbol av ett flygplan. Dessutom är de viktigaste bytesstationerna skrivna med en större textstorlek. Vi ökade också antalet symboler för biljettzoner så att läsaren bättre kan visualisera zongränserna.

Även om kartan är bara en förenklad version av linjerna, har vi förbättrat det geografiska förhållandet mellan järnvägsförbindelserna österut och västerut. Informationen om stomlinjerna är skriven med en mindre font än tidigare för att göra det lättare att granska den viktigaste delen av kartan: information om närtågstrafik. De här är ändå bara några exempel på de ändringar vi gjorde på basis av kommentarerna.

Vad är en linjekarta?

Syftet med en linjekarta är att enkelt förmedla information om kollektivtrafikens nätverk. Den bakomliggande idén med linjekartan är att presentera linjenätets grundstruktur i stället för att visa det exakta läget av linjerna och stationerna på kartan. Dessutom visar undersökningar att linjekartan mer effektivt förmedlar information till passagerare.

Närtågens linjekartor hör till samma grupp som HRT:s stomlinjekarta, spårvagnslinjekarta och metrolinjekarta. Planeringen har genomförts som ett samarbete med HRT:s samarbetspartner Kuudes.

Lähijunaliikenteen linjakartta