Provkörningarna på snabbspårvägslinje 550 framskrider enligt tidtabell

Provkörningarna på snabbspårvägslinje 550 har genomförts på det första provkörningsområdet mellan Kasåkerns depå och Åggelby station. De första provkörningarna har gått bra och helt enligt plan.

Testerna för idriftsättning av systemen och de tekniska provkörningarna av snabbspårvägslinje 550 (Spårjokern) som inleds i början av november är färdiga på det första sex kilometer långa provkörningsområdet. Under den tekniska provtrafiken har man testat de olika systemen, till exempel växelstyrningssystemet och trafikljusen. Man har också provkört spårvagnen i olika hastigheter och i skymning.

I nästa skede fortsätter provkörningarna på sträckan mellan Åggelby och Tavastehusleden. Efter detta utökas provkörningsområdet stegvis mot den västra ändhållplatsen i Kägeludden.

Om allt framskrider enligt planerna kommer provkörningarna att vara färdiga under juni 2023.

De första Artic X54-spårvagnarna som Stadstrafik Ab beställt för snabbspårvägen har redan levererats som planerat. Tills vidare står två vagnar i funktionsdugligt skick i depån i Kasåkern och den tredje vagnen har just anlänt.

En förutsättning för att trafiken med snabbspårvägslinje 550 ska kunna inledas är att testerna för idriftsättning av systemen och de tekniska provkörningarna går enligt planerna. Dessutom behöver man 16 nya spårvagnar före nästa höst för att kunna påbörja passagerartrafiken.

Rekryteringen av spårvagnsförare för snabbspårvägslinje 550 inleds i december 2022.

HRT förbereder sig för att passagerartrafiken kan inledas redan nästa år genom att budgetera inledningskostnader för år 2023.